Kontakt:

Peter Ďuriš / AQUAVIT
Vlčany 913, 925 84 VLČANY
okr.Šaľa, SLOVENSKO

0949 211 384

Orgán dozoru nad obchodom:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24

Copyright © 2021 Laboratórna-voda.sk  Všetky práva vyhradené

Web design by Peter Ďuriš.