Laboratórna filtrácia vody

Využitie demi vody v kovovýrobe,
v procese obrábania kovov
CNC strojmi a lasermi

Demi voda pre CNC stroje/CNC lasery

Demineralizovaná alebo destilovaná voda má širokú škálu využitia aj v technicko priemyselnom sektore. Uplatnenie nájde preto aj v kovovýrobe, kde sa obrábanie kovov vykonáva pomocou CNC strojov a zariadení. Čistená voda sa využíva ako chladiace médium, na riedenie a výrobu chladiacich emulzií, alebo ako voda na oplachovanie. Kladie sa vysoký dôraz na použitie kvalitnej demineralizovanej alebo destilovanej vody, ktorá nepoškodzuje rozvodné jednotky systémov chladenia. 

cnc stroje a zariadenia, lasery, kovoobrábacie stroje

Demineralizovaná voda
ako oplachovacia voda

Bez vody sa nezaobídete hádam ani v jednom výrobnom procese, kde sa kladie vysoký dôraz na čistou povrchov materiálov rôznej povahy, ako napr. sklo, špeciálne kovy, optoelektronika, senzory a pod. Jedine voda vysokej čistoty zabezpečí dokonale čistý povrch bez nánosov vodného kameňa, fľakov.

Vyberte si zariadenie podľa typu vody (demi voda alebo destilovaná voda)

Destilátor, demineralizátor

Dostupné výkony zariadení od 5lit.-15lit. /hod.
Možnosť výberu výroby demi vody alebo destilovanej vody

Zásobníky na vodu 20l,30l,50l

Vyrobenú demi vodu si môžete zbierať do zásobníka s objemom podľa vašeho výberu. Automatická regulácia hladiny a filtrácie.

GALVANIZÁCIA KOVOV

Demi voda v galvanizačnom procese povrchovej úpravy kovov a kovových predmetov sa používa na miešanie galvanizačnej lázne, alebo ako predpieranie kovových predmetov, ktoré budú následne ponorené do galvanizačnej vane.

Scroll to Top