Demineralizovaná voda v laboratórnej a technickej praxi

Kupujete balénú demi vodu,
máte problém s jej dopravou?

Ak vlastníte IBC kontajner na vodu, ten si môžete ponechať ako zbernú nádrž na demi vodu. Zakúpite si zariadenie AQUAPURE-Demi na výrobu demineralizovanej vody, ktoré si napojíte na zdroj (studenej!) surovej vody, hadičku z filtračného zariadenia vložíte do IBC kontajnera a môžete vyrábať demi vodu.  Problém máte vyriešený! Prístroj na výrobu demi vody produkuje odpadovú vodu v pomere 1:3 až 5 lit. T.j. Na jeden liter demi vody pripadá cca 3-5 lit vody do odpadu. Odpadovú vodu môžete recyklovať, na upr. ju použijete na umývanie, závlahu a pod…. Odpadová voda je vlastne koncentrát vody so všetkými obsiahnutými minerálmi, ktoré neprešli cez molekulárnu membránu, táto voda je zároveň zbavená od chlóru a od mechanických nečistôt.

demineralizovaná voda, demi voda, výroba demi vody

Demi vodu si môžete odteraz vyrábať!

Žiadna elektrina !

Na výrobu demi vody nepotrebujete zariadenie pripojiť do elektrickej siete. Proces výroby demineralizovanej vody je podmienený tlakom vody v potrubí.

Žiadna doprava !

Už sa nemusíte zaoberať so zaobstarávaním balenej demi vody do výroby. Vodu si jednoducho vyrobíte na mieste použitia. Budete mať vždy čerstvú demi vodu!

Dostupný a lacný servis!

Náhradné diely sú dostupné do 48h od nahlásenia problému. Filtračné vložky sú bežne skladom. Jednoduchá výmena filtrov, ktorú zvládne každý kutil.

Molekulárna filtrácia vody

Ekologická, jednoduchá, výroba demi vody na základe tlaku vody

destilovana voda, vyroba destilovanej vody

AQUAPURE-Demi 3/75

Molekulárna filtrácia vody založená na fyzikálnom princípe pretláčania molekúl vody cez semipermeabilnú membránu s účinnosťou 95%-98% …

Chete si vyrábať demi vodu, potrebujete poradiť?

Vaša špecifikácia, požiadavky:

Do správy prosím uveďte na aký účel, na aký proces potrebujete
demineralizovanú vodu, v akej oblasti pracujete, akú máte spotrebu demi vody za deň/týždeň/mesiac, ako ste si doteraz zaobstarávali demi vodu. Uveďte typ vodného zdroja (mestská voda, studničná voda, vrt…).

0949 211 384

Môžete písať, volať aj cez víkendy, aj sviatky

Kontaktný formulár:

Demineralizovaná voda, využitie

Demineralizovaná voda  sa považuje za základnú pracovnú tekutinu v laboratórnom, technickom a v priemyselnom prostredí. Má pestrú škálu využitia, jej aplikácia ako základné rozpúšťadlo niektorých chemických látok, demi voda na výrobu technických roztokov. Výborne sa hodí do zariadení, ktoré sú cistlivé na tvrdú vodu (vodný kameň). S použitím demineralizovanej vody je vodný kameň už len minulosťou, nezanáša kovové povrchy nánosmi vodného kameňa. 

​Technickú demineralizovanú vodu využívajú z našich skúseností skôr v oblasti technického odvetvia. Najčastejšie dielne s CNC strojmi, kde ju používajú ako obehové chladiace médium v uzavretom okruhu. Samozrejme nieje to len technické odvetvie, demineralizovaná voda si nájde svoje využitie aj laboratóriach potravinárskeho alebo medicínskeho charakteru ako voda ideálna na ďalšie spracovanie, redestiláciu, na výrobu destilovanej vody vysokej čistoty.

Kvalita a výroba demi vody

Demineralizovaná voda môže mať rôzne kvalitatívne stupne, ako je úroveň celkovej mineralizácie vody, obsah rozpustených chemických látok, mikrobiálne znečistenie baktériami, rôzne pH, atd…Z uvedeného dôvodu sa môže postup výroby, resp.stupne filtrácie demi vody líšiť, od druhu použitého procesu pri výrobe demineralizovanej vody. Bežná technická demi voda sa vyrába v súčasnosti fyzikálnou metódou využívajúcou tlak vody v uzavretom okruhu, v ktorom je umiestnená polopriepustná molekulárna membrána (membrána reveznej osmózy). V uvedenej sústave sa voda pôsobením tlaku filtruje, resp.pretláča cez špeciálnu membránu, z ktorej sa odfiltrujú takmer všetky prítomné rozpustené chemické látky, minerály zo surovej vody. Účinnosť demineralizácie vody sa pohybuje 90%-98%, ktorá je závislá od koncentrácie surovej vody vstupujúcej do procesu demineralizácie, od tlaku vody v systéme, od teploty vody, a od typu použitej molekulárnej membrány. V bežných technických podmienkach sa kvalita demineralizovanej vody vyjadruje v μS (mikrosiemens), vodivosť vody. Bezná technická, laboratórna demineralizovaná voda má vodivosť od 10 μS/cm – 50 μS/cm max.

Scroll to Top