Laboratórna filtrácia vody

Demineralizovaná voda, jej výroba a využitie v praxi

Demineralizovaná voda  sa považuje za základnú pracovnú tekutinu v laboratórnom, technickom a v priemyselnom prostredí. Má pestrú škálu využitia, jej aplikácia ako základné rozpúšťadlo niektorých chemických látok, demi voda na výrobu technických roztokov. Výborne sa hodí do zariadení, ktoré sú cistlivé na tvrdú vodu (vodný kameň). S použitím demineralizovanej vody je vodný kameň už len minulosťou, nezanáša kovové povrchy nánosmi vodného kameňa. 

​Technickú demineralizovanú vodu využívajú z našich skúseností skôr v oblasti technického odvetvia. Najčastejšie dielne s CNC strojmi, kde ju používajú ako obehové chladiace médium v uzavretom okruhu. Samozrejme nieje to len technické odvetvie, demineralizovaná voda si nájde svoje využitie aj laboratóriach potravinárskeho alebo medicínskeho charakteru ako voda ideálna na ďalšie spracovanie, redestiláciu, na výrobu destilovanej vody vysokej čistoty.

demineralizovaná voda, demi voda, výroba demineralizovanej vody
demineralizátor vody, prístroj na výrobu deminerlizovanej vody, zariadenie na demineralizáciu vody, demi voda, demineralizovaná voda

Kvalita a výroba demineralizovanej vody

Demineralizovaná voda môže mať rôzne kvalitatívne stupne, ako je úroveň celkovej mineralizácie vody, obsah rozpustených chemických látok, mikrobiálne znečistenie baktériami, rôzne pH, atd…Z uvedeného dôvodu sa môže postup výroby, resp.stupne filtrácie demi vody líšiť, od druhu použitého procesu pri výrobe demineralizovanej vody. Bežná technická demi voda sa vyrába v súčasnosti fyzikálnou metódou využívajúcou tlak vody v uzavretom okruhu, v ktorom je umiestnená polopriepustná molekulárna membrána (membrána reveznej osmózy). V uvedenej sústave sa voda pôsobením tlaku filtruje, resp.pretláča cez špeciálnu membránu, z ktorej sa odfiltrujú takmer všetky prítomné rozpustené chemické látky, minerály zo surovej vody. Účinnosť demineralizácie vody sa pohybuje 90%-98%, ktorá je závislá od koncentrácie surovej vody vstupujúcej do procesu demineralizácie, od tlaku vody v systéme, od teploty vody, a od typu použitej molekulárnej membrány. V bežných technických podmienkach sa kvalita demineralizovanej vody vyjadruje v μS (mikrosiemens), vodivosť vody. Bezná technická, laboratórna demineralizovaná voda má vodivosť od 10 μS/cm – 50 μS/cm max.

Demineralizovanú vodu

si môžete jednoducho vyrobiť z vlastného vodného zdroja, ideálne z pitnej / mestskej vody pomocou molekulárnej filtrácie vody. Bez chemických vedľajších produktov, nepotrebujete demineralizátor vody napojiť do elektrickej siete, jedinou energiou je tlak vody. Zbavíte sa skladovania a kupovania balenej demineralizovanej vody!

Scroll to Top