destilátor vody predaj eshop

Laboratórna
destilácia vody

 • destilovaná voda vyrobená z vlatného vodného zdroja
 • filtrácia “destilácia” vody pracuje na základe tlaku vody
 • destilujte vodu bez nutnosti pripojenia do elektrickej siete
 • estetický, čistý dizajn vhodný do laboratórnych priestorov
 • nenáročná údrzba a prevádzka, jednoduchý servis

Napojenie zariadenia
na zdroj surovej vody

Napojenie destilačného prístroja na vodu, demineralizátora vody na zdroj studenej pitnej vody. Doporučujeme vodu z verejnej siete (mestská voda). Napojenie zariadenia na vodu neznámej kvality je veľkým rizikom z hľadiska životnosti filtračných vložiek a funkčnosti prístroja. Pokiaľ máte iba studničnú vodu, je nutné predložiť analýzu vody v zmysle vyhlášky pre pitné vody!

Destilovaná voda
ako zdroj ultračistej vody

Destilátor vody môžete použiť aj ako efektívnu predprípravu na výrobu destilovanej vody určenej do ďalšieho procesu purifikácie laboratórnej vody, na výrobu ultračistej vody do systémov Millipore, Milli-Q, Elix, Barnstead a pod. … Do zariadení na výrobu ultračistej vody určite nedoporučujeme dávkovať surovú tvrdú vodu. Jedine aplikácia destilovanej  vody je vhodná pre dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti a účinnosti výroby ultračistej vody v TOP kvalite. Zároveň dávkovanie destilovanej vody do drahých systémov na výrobu ultrapure water predlžuje ich životnosť.

 

Preferencie

Ekologická výroba demi vody

Demineralizácia vody cez filtračné zariadenie AQUAPURE-Demi pracuje na fyzikálnom princípe za prítomnosti osmotického tlaku vody v molekulárnej demineralizačnej membráne. V membráne sa oddeľujú od molekúl vody vo vode prítomné minerály a chemické látky.

Spotreba elektriny = 0

Proces výroby destilovanej vody, demineralizovanej vody je založený na základe tlaku vody vo vodovodnom potrubí. Nieje nutné napojenie destilátora vody do elektrickej siete. Jediným možným elektronickým doplnkom je aplikácia UV dezinfekcie vody pomocou UV lampy.

Žiadne kupovanie vody

Kupovali ste doteraz balenú destilovanú alebo demineralizovanú vodu? Teraz sa už nebudete musieť zaoberať kde vodu kúpiť, ako ju skladovať, vodu si jednoducho vyrobíte z vlastnej vody z kohútika a vždy čerstvú. Skladovaná destilovaná voda sa môže znehodnotiť.

Žiadna elektronika

V zariadeniach AQUAPURE-Lab sa v podstate nemá čo pokaziť, prístroje neobsahujú drahé a komplikované elektronické obvody. Prípadná nefunkčnosť zariadenia je spojená s nutnou výmenou filtrov a filtračných médií v ich dôsledku zanesenia a vyčerpania kapacity.

STOMATOLÓGIA

Destilátor vody do ambulancie

Dôležitou súčasťou každej modernej stomatologickej ambulancie je destilačný prístroj na vodu. Destilovaná voda je využívaná na oplach inštrumentária, chladiaca oplachová voda turbiniek, voda do autoklávu …

Laboratórium

Destilačný prístroj na vodu

Laboratóriá rôznych odvetví ako chemické, medicínske, potravinárske, technické, sa nezaobídu bez destilovanej vody, deionizovanej vody, bez destilátora vody. Máte problémy so starým destilátorom vody, kupujete veľa balenej vody, otvárate nové laboratórium? >>

Procesná destilovaná
voda do AUTOKLÁVU

AUTOKLÁV sa tiež nezaobíde bez čistej destilovanej vody.
V niektorých prípadoch sa sterilizačný autokláv nespustí z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody. Ak máte pravidelnú spotrebu destilovanej vody v autokláve, pouvažujte nad samovýrobou vody na mieste jej použitia, potom už nemusíte myslieť na kupovanie balenej vody, vyrobíte si ju vždy čerstvú!

AQUA PURIFICATA
voda pre kozmetiku

Destilovaná voda určená do kozmetických a lekárenských emulzií, mastičiek a pod. . Čistená voda je taktiež vhodná na riedenie roztokov, oplachovanie laboratórneho skla.  Vlastníme atest na kvalitu Aqua Purificata vyrobenej so zariadením AQUAPURE-Lab, na čistenú vodu určenú pre základné aplikácie výroby prípravkov v lekárni.

Deionizovaná voda

pre kliniky estetickej a korekčnej medicíny, kozmetické salóny

Destilovaná-deionizovaná voda ako základné médium k príprave kozmetických produktov, finálny oplach laboratórneho a procesného skla, oplach a umývanie inštrumentária, voda do sterilizačných autoklávov.

Kde všade sa ešte využíva
destilovaná voda - demineralizovaná voda - deionizovaná voda

destilator vody,vyroba destilovanej vody

Demineralizovaná voda potravinárska

Na riedenie alkoholických destilátov. Umývanie sklenených fliaš. Pálenice, destilačky alkoholu …

Destilator-vody

Destilovaná voda do akumulátorov

Automobilový priemysel, špedície nákladnej dopravy, voda do autobatérií, vysokozdvižných vozíkov …

Destilator-vody-destilacny-pristroj-na-vodu-demineralizator-vody

Demi voda do CNC strojov a zariadení

Demi voda do chladiacich systémov, vodný kúpel pri galvanizácií, riedenie, oplach povrchov …

Testovanie / expedícia

Laboratórne filtračné jednotky na vodu pred dodaním zákazníkovi testujeme, zavodňujeme. Po dôkladnom preverení funkčnosti zariadenia následne expedujeme kurierom, poštou.

Výkon 4-6l/h. Vodivosť 10-50 μS/cm.

€ 325

Výkon 6-9l/h. Vodivosť 10-50 μS/cm.

€ 497

Výkon 4-6 l/h. Kvalita vody cca 1 μS/cm.

€ 564

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám cez kontaktný formulár čo najpresnejšie Vaše požiadavky. Ako vstupné systémové parametre môžete uviesť: spotrebu vody za hodinu/deň/mesiac. Požadovaná vodivosť vody – max.povolený limit vodivosti vody, účel využitia destilovanej vody alebo demi vody v laboratóriu, na prevádzke?

Kontaktný formulár:

Majte pod
kontrolou
kvalitu vody

K zariadeniam dodávame ručný, vreckový merací prístroj konduktometer, TDS meter, určený na operatívne meranie mernej elektrickej vodivosti vody, celkovej mineralizácie vody. Stanovenie µS/cm, ppm a teploty vody.

Destilator vody do laboratoria

Niektoré naše referencie:

 • DENTAKRA s.r.o., Poprad (stomatológia)
 • Gastroenterológia,  Poliklinika Pezinok (destilátor vody)
 • REPROGEN s.r.o., Bratislava, genetika (destilátor vody)
 • IMODENT s.r.o., MUDr. Igor MORAVČÍK, Hlohovec (stomatológia, destilátor vody)
 • CYTOPATHOS s.r.o., Bratislava, biomedicínska analytika, diagnostika (voda do analyzátorov)
 • JITRANS LOGISTIK spol. s r.o., Jihlava ČR (voda do vzdv. vozíkov)
 • MLYN KOLÁROVO a.s., Kolárovo (laboratórium)
 • Katedra živočíšnej fyziológie a etológie,
  Prírodovedecká fak. UK, Bratislava (laboratórium)
 • DC MEDICAL, Košice (kozmetika, estetická medicína, stomatológia) …

Zariadenia posielame aj do Českej republiky, Rakúska, Maďarska

demineralizator vody