destilovana voda, deionizovana voda, výroba, destilator vody

Kupujete balénú
destilovanú vodu, máte problém s jej skladovaním?

V mnohých pipadoch sa musí používať čerstvá destilovaná voda v laboratórnom procese, kedy nieje prípustná akákolvek kontaminácia destilovanej vody spôsobená s jej dlhým skladovaním. Z uvedeného dôvodu je vhodné si destilovanú vodu vyrobiť čerstvú. Zároveň sa zbavíte administrácie a logistiky skladovania destilovanej vody vzniknutej s jej kupovaním. Čo potrebujete aby ste si mohli vodu vyrábať? Potrebujete mať zdroj vody (mestská pitná voda), dostatočný tlak vody v potrubí 4-6bar, to je všetko!

Destilovaná voda - deionizovaná voda

Čistená voda je voda, ktorá bola mechanicky filtrovaná alebo spracovaná tak, aby sa odstránili nečistoty z nej a bola vhodná na ďalšie použitie. Destilovaná voda je najbežnejšou formou čistenej vody. V posledných rokoch je voda častejšie čistená inými procesmi vrátane kapacitnej deionizácie, reverznej osmózy, uhlíkovej filtrácie, mikrofiltrácie, ultrafiltrácie, alebo elektrodeionizácie.

Destilovaná voda má širokú škálu použitia, hlavne pri výrobe liekov, vo vedeckých a inžinierskych laboratóriách a v priemyselných odvetviach, a vyrába sa v rozsahu v rôznych stupňoch čistoty. Čistená ( destilovaná ) voda sa môže vyrábať na mieste jej aplikácie pre okamžité použitie. 

Chcete si vyrábať
destilovanú vodu?

Potrebujete poradiť? Napíšte nám cez formulár …

Do správy prosím presne špecifikujte na aký účel budete destilovanú vodu používať, v akej oblasti pôsobíte, akú máte spotrebu vody (hod./denne). Môžete aj popísať, ako ste doteraz riešili nákup destilovanej vody, ako ste si ju vyrábali …

DESTILÁTOR VODY AQUAPURE-Lab

Kontinuálna výroba procesnej destilovanej vody formou molekulárnej filtrácie vody a následnej deionizácie vody.

Zásobníky na vodu, 20-30-50lit.

Zásobníky na destilovanú, alebo demineralizovanú vodu. Regulácia hladiny vody pomocou plavákového ventila
DESTILOVANÁ VODA AKO HLAVNÉ PRACOVNÉ MÉDIUM
destilovana voda, vyroba destilovanej vody

Spôsoby výroby destilovanej vody

Destilovaná voda, deionizovaná voda sa vyrába procesom destilácie a má mernú elektrickú vodivosť maximálne …

Využitie destilovanej vody

Deionizovaná voda je výborné rozpúšťadlo, riedidlo, nezanecháva na kritických povrchoch fľaky, nánosy, nakoľko …

Destilovaná voda, deionizovaná voda 2

Deionizácia vody

Deionizovaná voda je voda, z ktorej sú takmer všetky ióny odstránené,  je zbavená aniónov, ako sú chloridy …

Scroll to Top