Laboratórna filtrácia vody

Kupujete balénú destilovanú vodu,
máte problém so skladovaním vody?

Prečo si vodu nevyrobíte na mieste použitia?

Potrebujete na to mestskú vodu
a tlak vody. Napojíte destilátor vody
na zdroj surovej vody a môžete vyrábať

Destilátor vody AQUAPURE-Lab

Ekologická destilácia vody bez elektrickej energie za pomoci tlaku vody
v potrubí. Jednoduchá montáž a lacná údržba.

Mám záujem >>

Destilovaná voda - deionizovaná voda

Čistená voda je voda, ktorá bola mechanicky filtrovaná alebo spracovaná tak, aby sa odstránili nečistoty z nej a bola vhodná na ďalšie použitie. Destilovaná voda je najbežnejšou formou čistenej vody, avšak v posledných rokoch je voda častejšie čistená inými procesmi vrátane kapacitnej deionizácie, reverznej osmózy, uhlíkovej filtrácie, mikrofiltrácie, ultrafiltrácie, ultrafialovej oxidácie organickej zložky vody, alebo elektrodeionizácie. Na získanie ultračistých vôd takej vysokej čistoty, že ich stopové ionty sa merajú v častiach na miliardu (ppb) alebo v častiach na trilióny (ppt), sa použili kombinácie viacerých týchto čistiacich filtračných procesov. Čistená voda má širokú škálu použitia, hlavne pri výrobe liekov, vo vedeckých a inžinierskych laboratóriách a v priemyselných odvetviach, a vyrába sa v rozsahu v rôznych stupňoch čistoty. Čistená ( destilovaná ) voda sa môže vyrábať na mieste jej aplikácie pre okamžité použitie. 

Spôsoby výroby destilovanej vody

Destilovaná voda, deionizovaná voda sa vyrába procesom destilácie a má mernú elektrickú vodivosť maximálne do 10 μS/cm a celkové množstvo rozpustných pevných častíc s koncentráciou menej ako 5 mg/lit. Destilácia vody zahŕňa ohrievanie a následné kondenzovanie pary do čistej nádoby, ktorá za sebou zanecháva tuhé kontaminanty usadenín vápnika a horčíka na stenách skleneného alebo nerezového destilačného prístroja, ktoré je nutné pravidelne odstraňovať, čistiť. Klasická destilácia vody ohrevom a kondenzáciou  produkuje veľmi čistú vodu. Destilovaná voda, rovnako ako všetka čistená voda, sa musí skladovať v sterilizovanej nádobe, aby sa zaručila neprítomnosť baktérií. Pre mnohé postupy sú k dispozícii ekonomickejšie alternatívy, ako výroba destilovanej vody cez polopriepustnú molekulárnu membránu, následne sa deionizuje, a získava tak vlastnosti destilovanej, deionizovanej vody.

Využitie destilovanej, deionizovanej vody

Destilovaná voda – deionizovaná voda je výborné rozpúšťadlo, riedidlo, nezanecháva na kritických povrchoch po uschnutí fľaky, nánosy, nakoľko sa jedná o chemicky najčistejšiu vodu. Používa sa vo farmaceutickom priemysle, ako surovina, prísada a rozpúšťadlo pri spracovaní, formulácii a výrobe farmaceutických výrobkov, aktívnych farmaceutických zložiek (API) a medziproduktov, kompendiálnych výrobkov a analytických činidiel. Mikrobiologický obsah vody je preto dôležitý a voda sa musí pravidelne monitorovať a testovať, aby sa preukázalo, či nieje mikrobiologicky kontaminovaná. Z uvedeného dôvodu sa vyrobená destilovaná voda musí sterilizovať cez UV lampu. Ďalej sa bežne destilovaná voda aplikuje do systémov a zariadení, ktoré sú citlivé na vodný kameň, ako voda do žehličiek, naparovacích telies, oda do auto batérií, voda na riedenie rôznych roztokov, a pod.

Deionizácia vody cez ANEX/KATEX

Deionizovaná voda je voda, z ktorej sú takmer všetky ióny odstránené, ako sú napríklad katióny ako sodík, vápnik, železo, meď, je zbavená aniónov, ako sú chloridy a sírany. Deionizácia je chemický proces, prebiehajúci v ionexovej živici, v ktorej nastáva invázia, výmena vodíkových a hydroxilových skupín za minerály a potom sa rekombinujú za vzniku vody. Avšak deionizácia významne neodstraňuje nenabité organické molekuly, vírusy alebo baktérie, s výnimkou ich náhodného zachytávania v priestore živice.  Špeciálne navrhnuté silne bázické aniónové živice môžu odstrániť gramnegatívne baktérie. Deionizácia vody cez  zmes katiónovej a aniónovej živice kombinovanej v jedinej iónomeničovej kolóne. Pri správnej predbežnej úprave vody, demineralizácií je produktová voda čistená kontinuálne cez stĺpec s ionomeničovou vrstvou so zmiešaným lôžkom ANEX/KATEX (mixed-bed).

Scroll to Top