Laboratórna filtrácia vody

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/75 MB

589.00

ŠPECIFIKÁ:Zdroj vody/napojenie: mestská voda (pitná)
Tlak vody: min.3,5 bar- max.6 bar (ideálne 4-6bar)
Teplota vody: 6 – 35 °C
Spotreba vody: 3-5 litr. vody na 1lit.destil. vody (pomer odpadovej vody závisí od teploty vstupnej vody, od koncentrácie minerálov v surovej vode, od tlaku vody)
Výkon filtrácie: 6-9 lit. destil. vody/1hod.
Vodivosť vody: cca 1 µS/cm(pri novom čerstvom ionexe)
Rozmery: 36 x 40 x 13 cm

Popis produktu:

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/75 MB – výkonnejšia verzia

efektívne zariadenie na výrobu laboratórnej destilovanej vody. Ide o filtračný prietokový systém (s kontinuálnym prietokom), ktorý vodu filtruje, demineralizuje a v koncovom stupni vodu deionizuje cez iontomenič, v ktorom demi voda nadobúda vlastnosti destilovanej vody. Demineralizácia vody prebieha v molekulárnej membráne s následným dočistením vody na úroveň kvality destilovanej vody cez iontomenič ANEX / KATEX.

Nejedná sa o klasickú destiláciu vody ohrevom a odparovaním / kondenzáciou. Destilátor vody AQUAPURE-Lab pracuje na fyzikálno-chemickom princípe čistenia vody, bez využitia elektrickej energie, bez zohrievania vody. Celý proces filtrácie / deionizácie vody prebieha na základe tlaku vody v potrubí. Ideálny tlak  vody je min. 3,5 bar-6 bar (max.).

Destilačný prístroj na vodu AQUAPURE-Lab

nájde svoje využitie v každom menšom aj väcšom laboratóriu, v lekárni (s verziou s UV lampou na dezinfekciu vody), alebo do technickej dielne. Zariadenie sa napája na zdroj surovej  (studenej !) pitnej mestskej vody. Montáž sa väčšinou realizuje zavesením  na stenu, alebo len položením zariadenia na stôl, prípadne pod dres.

Destilovanú vodu je možné z destilátora odoberať vždy čerstvú, ktorá tečie zo zariadenia slabým tenkým prúdom kontinuálne, alebo si ju môžete zbierať do zásobníka (sklenená banka, plastový zásobník). Ak sa destilovaná voda bude zbierať do zásobníka, treba potom rátať s tým, že sa voda postupne bude kontaminovať zo vzduchu, bude sa postupne zvyšovať jej merná elektrická vodivosť, v tomto prípade pri odstátej vode je aj riziko kontaminácie baktériami. Z uvedeného dôvodu destilovaná voda, ktorá bola zadržiavaná v zásobníku, nieje vhodná na citlivé aplikácie, na účely, kde sa vyžaduje mikrobiologicky nezávadná voda. V takomto stave je destilovaná voda vhodná len na základné laboratórne účely, ako oplach, riedenie, alebo ako voda do laboratórnych a technických prístrojov.

Súčasti dodávky:
– destilátor vody AQUAPURE-Demi 4/75 MB
– konduktometer ručný/vreckový na meranie vodivosti, mineralizácie a teploty vody
– inštalačná sada

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/75 MB

je možné rozšíriť na požiadanie o zásobník vody s objemom 20-30-50lit., s možnosťou automatickej regulácie dopĺňania hladiny vody v zásobníku. To znamená, že celý proces filtrácie – demineralizácie vody je regulovaný s automatickým zapínaním a vypínaním zariadenia (režim OFF/ON). Reguláciu filtrácie vody zabezpečuje plavákový ventil umiestnený v zásobníku na vodu a membránový štvorcestný spínací ventil riadený tlakom vody.

Zariadenie sa napája výlučne na mestskú vodu (pitnú vodu)! V prípade, ak nemáte možnosť napojenia sa na zdroj mestskej vody, a máte k  dispozícií len studničnú vodu (vlastný zdroj vody), tak aplikácia demineralizátora vody je na posúdenie, na základe predloženého rozboru vody (protokol o analýze vody starý max.6 mesiacov). Napojenie destilačného prístroja na vodu z vlastnej studne bez analýzy vody, je na vaše riziko ! Bez posúdenia chemického zloženia vody, je nebezpečenstvo poškodenia filtračného zariadenia, nakoľko studničná voda môže obsahovať znečistenie, chemickú kontamináciu, a baktérie vo zvýšených hodnotách prekračujúcich povolený limit.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:

1. základný filter: 35€ /ks  (1x sediment-uhlíkový filter 10″ kombinovaný)
– výmena 1-2 x ročne v závislosti od spotreby vody a kvality surovej vody.

2. iontomenič: 14€ /1lit. ( 1liter je na dve aplikácie, plní sa do patróny po 0,5lit. )
– výmena sa vykonáva, ak vám už nevyhovuje výstupná vodivosť vody

3. molekulárna membrána: 85€ /ks ( je v hrubom vrchnom vodorovnom valci),
– životnosť 2-4 roky, v závislosti od kvality vstupnej surovej vody a od spotreby vody.

Nezodpovedáme za vady a poškodenia filtračného zariadenia na výrobu demineralizovanej vody, bez odborného posúdenia kvality surovej vody, na ktorú sa plánuje aplikovať filtračné zariadenie. Uvedené upozornenie sa vzťahuje na napojenie demineralizátora vody, na zdroj podzemnej vody neznámej kvality!

Všetky fotografie sú autentické, fotené výlučne pre stránku www.laboratorna-voda.sk Akékoľvek kopírovanie obrázkov a textového obsahu a jeho použitie inými spoločnosťami pre vlastné obchodné aktivity je zakázané a bude považované za porušenie autorského práva zhotoviteľa originálnych fotografií a vypracovaného textového obsahu !

Otázka na produkt: