Laboratórna filtrácia vody

Iontomenič MIXED-BED, AQUAPURE-Lab 4/50MB

14.00

SPECIFIKACE:
Rozsah velikostí částic: 300  1200 µm
Obsah vlhkosti: (max.) 65%
Složení: gelový silně kyselý KATION, gelový silně bazický ANION
Struktura makro částic: Gelový polystyren zesítěný divinylbenzenem
Funkční skupina: CATION  kyselina sulfonová, ANION  kvartérníamonium
Iontová forma: CATION  H + (forma), ANION OH- (forma)
Objemové poměry: CATION  40%, ANION  60%
Objem: 1 litr (min. odběr 1lit.)

Popis produktu:

Ionexová změs do destilátoru vody AQUAPURE-Lab 4/50 MB na deionizaci vody

Iontoměničová směs anex/katex (mixedbed) Purolite MB400 je určena k deionizaci, dočištěnídemineralizované vody po demineralizaci vody v molekulární membráně.

Jedná se o makromolekulární polyelektrolyt schopný vázat na sebe ve vodě přítomné ionty s příslušným elektrickým nábojem. Demineralizovaná voda, která prochází přes mixedbed/ionexse dočišťuje, zbavuje zbytkových iontů ve vodě prítomných, a takto voda získává vlastnosti vodydeionizované (destilované vody), je pak vhodná pro další použití v laboratorním procesu.Případně na další redestilaci“, jako základní destilovanou vodu jako médium k výrobě ultračistévody např. do systémů Millipore. atd …

1 litr. ionexu jsou na dvě aplikace po 0,5lit.

Možnost prodeje i na litry (vážené množství).
Min. odběr je 1lit. MB400.

Otázka na produkt:

Scroll to Top