Konduktometer EC-TDS meter

45.00

Parametre:

Meraná hodnota ppm a μS
Merací rozsah: 0-999 ppm/μS
Merací rozsah teploty: 0-50 °C (31-122 °F)
Presnosť merania: ± 2%
Uvedenie do prevádzky: ON/OFF
Funkcia HOLD: zmrazenie nameranej hodnoty na displayi
Funkcia SHIFT: zmená módu merania ppm alebo μS
– stlačenie SHIFT jedenkrát zmena medzi EC a TDS
– stlačenie SHIFT rýchlo dvakrát za sebou zmena °C  alebo °F

Napájanie: 1 x 1,5V gombíková batéria typ (CR2032) Maxell, Japan

Popis produktu:

Opýtajte sa na produkt:

Konduktometer EC/TDS meter

je primárne určený na meranie celkovej mineralizácie vody a vodivosti vody. Môžete s ním stanoviť úroveň mineralizácie vo vode obsiahnutých iónov, rozpustených častíc. Viete s ním merať aj teplotu vody „TEMP“. Merací prístroj (konduktometer) obsahuje funkciu podržania (zmrazenia) nameranej hodnoty „HOLD“ .

Prístroj je predovšetkým určený na meranie celkovej mineralizácie vody, ale môžete prepnutím módu merať aj mernú elektrickú vodivosť vody (μS – mikrosiemens) μS.cm-1.

Konduktometrom TDS/EC 01

môžete merať stav mineralizácie surovej pitnej vody, demineralizovanej vody, destilovanej vody (deionizovanej vody). Meranie vykonávate napustením skúmanej vody do krytky meracieho prístroja, ktorá chráni meracie elektródy, alebo vodu napustíte do sklenenej banky a meraciu elektródu TDS/EC metra ponoríte úplne do skúmanej vody a odčítate hodnotu (ppm alebo μS ).

Čo znamenajú hodnoty TDS, ppm, μS ?

TDS – (total disolved solids): množstvo rozpustených látok vo vode
(minerály, kovy, iné chemické látky …)
ppm – (parts per million): vyjadruje počet častíc na 1 milión ostatných častíc. Napr. 10ppm=10mg rozpustených častíť na 1kg/1lit. vody.
K celkovej mineralizácií TDS pri meraní vody sa úroveň mineralizácie vody vyjadruje v (ppm).
μS – (mikrosiemens) merná elektrická vodivosť (konduktivita)

TDS/EC meter ukazuje hodnotu (ppm a μS ) v celých číslach, nie v desatinných číslach. Napríklad ak nameriate hodnotu 2ppm, vodivosť si predstavíte ako dvojnásobok ppm, čiže vodivosť vody bude 4 μS.cm-1. 15ppm bude 30μS.cm-1, a pod. …

Merací prístroj TDS/EC  slúži na orientačné, komerčné meranie hodnoty ppm a μS  v celých číslach, nieje určený na precízne meranie v laboratórnej presnosti!

Porovnanie surovej a destilovanej vody:
Ak nameriate hodnotu surovej vody napr. 230ppm, na výstupe destilačného prístroja nameriate max. 002ppm,alebo 000ppm pri čerstvom deionizačnom ionexe, ktorý demineralizovanú vodu dočisťuje/deionizuje na úroveň čistoty destilovanej vody. Rozsah 000ppm-002ppm je ešte voda destilovaná, 002-020ppm je voda demineralizovaná, 020ppm-050ppm je voda nízkomineralizovaná.