Tlakový zásobník (4-6lit.) na demi vodu

68.00

ŠPECIFIKÁCIA:
Zásobník na vodu so stlačeným vzduchom
Automatická regulácia dopĺňania vody
Využitelný objem: cca 4-6lit. vody k odberu
Možnosť použiť s externou batériou na odpúšťanie vody, alebo ako výpusť použijete len koniec hadičky s ventilom.

Popis produktu:

Opýtajte sa na produkt:

Zásobník doporučujeme len v prípadoch, ak potrebujete nárazovo odčerpať väčšie množstvo vody na použitie. Nedoporučujeme však vodu zbierať do zásobníka, ak používate destilovanú vodu na citlivé analýzy, kde sa vyžaduje mikrobiologická čistota vody. S dlhším skladovaním vody by sa voda mohla kontaminovať baktériami, zvýšila by sa jej merná elektrická vodivosť, alebo inak by sa zmenila kvalita vody k horšiemu.

Zásobník na vodu skôr odporúčame, keď využívate vodu na bežné laboratórne alebo technické účely, ako oplach, umývanie, základné riedenie roztokov, alebo voda do chladiacich zariadení, voda do autoklávov, destilovaná voda v ambulanciách a pod. …

Ako funguje zásobník na demi vodu?:

V zásobníku je špeciálny gumený vak, do ktorého sa voda zbiera, okolie vaku je vzduchoprázdno, resp. stlačený vzduch. Ak sa zvyšuje objem vo vaku s vodou, zvyšuje sa zároveň tlak v nádrži. Po otvorení ventilu na výstupe, voda bude za pomoci tlaku vytekať, ak sa zníži objem vody v balóniku, automaticky sa zníži tlak vody až napokon prestane voda tiecť. Do zásobníku je nutné počas prevádzky aspoň 1x ročne dostať vzduch pomocou klasickej pumpy na bicykel, alebo ručnej autopumpy. Stačí zopár cyklov tlakovania, aby bol dostatočný tlak vody na výstupe z nádržky.

Po odčerpaní určitého množstva vody zo zásobníka, voda sa začne automaticky dopĺňať. Po naplnení celkového objemu vody sa automaticky vypne výroba demi vody.

Montáž sa vykonáva väčšinou pod dres v kuchynke, alebo na iné miesto položením na podložku, na stojato.

Na odpúšťanie sa k zásobníku pridáva špeciálna kovová armatúra (vodovodná batéria), ktorá sa montuje na dosku dresu.

Armatúra nieje súčasťou zásobníka, priložené fotografie armatúry sú len pre ilustráciu, že aké možnosti sú na odpúšťanie demi vody!