laboratorna-voda.sk

CNC STROJE, LASERY, KOVOOBRÁBACIE STROJE

Procesná destilovaná voda v technickom priemysle, v logistike, CNC stroje, CNC lasery, voda do akumulátorov

Destilovaná, demi voda je každodennou súčasťou
vašich procesov vo výrobe, v logistike?

Samovýroba technickej vody na pracovisku by mala byť samozrejmosťou! Nerobte si už starosti s vodou, venujte sa už len svojej práci.

Samovýroba technickej vody na mieste použitia v dielni, vo výrobe

Procesná demi voda, alebo destilovaná voda je neoddelitelnou sučasťou v takmer vo všetkých výrobných procesoch, v rôznych odvetviach priemyslu. V tejto sekcii sa venujeme technickému odvetviu spracovania kovov, povrchová úprava kovov, a sekcia ligistiky. Ak si kupujete do výrobnej linky balenú demi vodu, je čas pouvažovať na jej samovýrobe na mieste použitia vo vašej firme. Demi voda sa vyrába z vlastného vodného zdroja, bez nutnosti použitia elektrickej energie. Výroba procesnej demineralizovanej, destilovanej vody je podmienená tlakom vody v potrubí.

Cnc stroje, voda do akumulátorov

Vyrábať si vodu je pohodlnejšie, ako ju neustálne kupovať!

Tlak vody ako pohon

Výroba demi vody, destilovanej vody je ekologická, bez nutnosti zapojenia
zariadenia do elektrickej siete. Produkcia vody na základe tlaku vody.

Žiadne kupovanie vody

Odpadne vám povinnosť s kupovaním destilovanej vody, demi vody.
Teraz si vodu vyrobíte vždy čerstvú, kedykoľvek aj do zásoby .

Jednoduchá obsluha

Ovládanie zariadenia spočíva v otváraní/zatváraní ventilu. V niektorých prípadoch na požiadanie s možnosťou automatickej regulácie so zásobníkom.

Demineralizovaná voda
do CNC strojov, CNC laserov

Voda v procese kovoobrábania formou sústruhov, alebo laserového obrábania kovov má dôležité uplatnenie. Využitie demi vody ako vody chladiacej v okruhu chladenia, oplachovej vody, alebo vody na riedenie emulzií. Kvalita tejto vody je na prvom mieste. Voda na tento účel nesmie byť tvrdá, aby sa predyšlo k tvorbe vodného kameňa v spojitosti kovovými súčasťami v zariadeniach. V prípade riedenia emulzí je nevyhnutná chemicky čistá voda demineralizovaná, v niektorých prípadoch aj voda destilovaná.

Deionizovaná voda
a povrchová úprava kovov

Deionizovaná voda (destilovaná) sa používa v takmer v kažnom procese kde sa riedia, miešajú rôzne chemické roztoky, emulzie. Pri rôznych úpravách povrchov kovov, galvanizácia, elektrolýza. Pri oplachovaní citlivých povrchov sa vyžaduje čistota a stabilita opracovaných povrchov sa musí použiť demineralizovaná voda.

Destilovaná voda v logistike
voda do akumulátorov VZV vozíkov

Logistická sekcia v ktorejkoľvek priemyselnej oblasti je neoddelitľnou súčasťou. Využitie technickej deionizovanej (destilovanej vody) sa uplatní aj v tejto oblasti. Destilovaná voda do vysokozdvižných vozíkov, a v rôznych manipulátoroch, zariadeniach na premiestňovanie ťažkých paliet, tovarov … Je pohodlnejšie si destilovanú vodu vyrábať na mieste v logistickom priestore. Vodu budete mať vždy k dispozícií a čerstvú.

Destilovaná voda
v nákladnej doprave

Destilovaná voda do akumulátorov nákladných vozidiel v špedičných skladoch. Voda na riedenie zmesí do automobilov.

Podmienky na výrobu procesnej vody

Galvanizácia, kovoobrábanie, cnc

Zdroj vody

Zariadenie sa napája na zdroj pitnej vody (mestská voda). V prípade studničnej vody je nutné predložiť čerstvú analýzu vody zo studne, na základe ktorej posúdime vhodnosť napojenia.

CNC stroje a zariadenia

Tlak vody v potrubí

Ideálna demineralizačná účinnosť molekulárnej membrány je pri tlaku 4-6bar. Čím bude väčši tlak vody, tým bude vyššia účinnosť demineralizácie vody, aj väčší výkon filtrácie.

Kovoobrábacie stroje, CNC laser

Servis

Pre správnu funkčnosť zariadenia je nutná výmena filtračných patrón (á 6mes. základné filtre), molekulárna membrána životnosť cca 2-4 roky, ionex podľa potreby (ak už nevyhovuje vodivosť vody).

Vodivosť vody od 0,8- 60 µS/cm

Podľa účelu použitia si vyberiete zariadenie na výrobu deionizovanej vody (destilovanej) kde sa vodivosť vody pohybuje cca do 1µS/cm. V prípade demi vody s vodivosťou vody od 20-60 µS/cm. Demi voda je vhodná do zariadení v ktorých sa nesmie tvoriť vodný kameň.

Výroba vody do zásobníka

Vyrobenú demi vodu, alebo destilovanú vodu si môžete zbierať do zásobníka, ak potrebujete jednorázovo väčši objem vody k odberu. V ponuke máme zásobníky s objemom 20l-30l-50l. Ak máte vlastné nádrže, napr. IBC kontajner na vodu, vodu si môžete napúšťať aj do vašej nádrže.

Výkon jednotky

Dostupné sú výkony od 4-15lit./hod., v niektorých prípadoch pri použitý tlakového čerpadla, a zaradení výkonnejšej demineralizačnej membrány vieme navýšiť výkon jednotky cca na 30lit./hod. Cenová ponuka výkonnejšej filtrácie vody na požiadanie.

Svojpomocná montáž

Montáž zariadenia si zväčša vykonávajú zákazníci svojpomocne podľa manuálu, prípadne podľa inštrukcií na základe telefonického rozhovoru. Montaž zvládne každý šikovný kutil, jedná sa o laickú vodárinu. Zapojenie prívodu surovej vody, a napojenie odtoku odpadovej vody.

Kontaktujte nás:

Vstupné parametre,
požiadavky:

Do formulára uveďte orientačnú spotrebu vody za deň/mesiac. Typ zdroja vody (pitná mestská voda/studňa). Na aký konkrétny účel budete vodu využívať?

Napíšte nám cez formulár ...