"Destilujte" vodu bez elektrickej energie!

Efektívna a ekologická výroba deionizovanej vody
je podmienená tlakom vody v potrubí ...

 • deionizovaná voda vyrobená z vlastného vodného zdroja
 • deionizácia “destilácia” vody pracuje na základe tlaku vody
 • „destilujte“ vodu bez nutnosti pripojenia do elektrickej siete
 • estetický, čistý dizajn vhodný do laboratórnych priestorov
 • nenáročná údržba a prevádzka, jednoduchý servis

Destilátor vody, deionizátor vody môžete použiť aj ako efektívnu predprípravu na výrobu destilovanej vody určenej do ďalšieho procesu purifikácie, výroby ultračistej vody do systémov Millipore, Milli-Q, Elix, Barnstead a pod. … Do zariadení na výrobu ultračistej vody nedoporučujeme dávkovať neupravenú surovú tvrdú vodu. Jedine aplikácia destilovanej, deionizovanej  vody je vhodná pre dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti a účinnosti výroby ultračistej vody v TOP kvalite. Zároveň dávkovanie destilovanej vody do drahých systémov na výrobu ultračistej vody predlžuje ich životnosť.

destilačné zariadenie na vodu

Je čas vymeniť starý destilátor za nový, efektívnejší systém!

Stále sa nájdu staré funkčné laboratóriá využívajúce ešte pôvodné sklenené destilátory vody, ktoré už na svoj vek vykazujú rôzne problémy, vyžadujú častý servis. Sklo sa často zanáša s nánosmi vodného kameňa, preto je nutné sklenené destilačné zariadenie pravidelne čistiť, dekalcifikovať. Nehovoriac o vysokej spotrebe elektrickej energie, vody, a pomalej produkcie destilovanej vody. V súčasnosti si môžete destilovanú vodu vyrábať bez nutnosti pripojenia zariadenia do elektrickej siete.

Čo získate?

 • SPOTREBA ELEKTRINY = 0
 • NÍZKA SPOTREBA VODY
 • MINIMÁLNE PRIESTOROVÉ NÁROKY
 • ŽIADNY VODNÝ KAMEŇ
 • ŽIADNE NÁNOSY
 • BEZPORUCHOVÁ PREVÁDZKA
 • TICHÝ REŽIM PRODUKCIE VODY
 • NENÁROČNÝ SERVIS
Destilátor vody

Napojenie zariadenia
na zdroj surovej vody

Napojenie destilačného prístroja na vodu, demineralizačného zariadenia na zdroj studenej pitnej vody. Doporučujeme vodu z verejnej siete (mestská voda). Inštalácia na vodu neznámej kvality je rizikom z hľadiska životnosti filtračných elementov a celkovej funkčnosti prístroja. Pokiaľ máte iba studničnú vodu, je nutné predložiť analýzu vody v zmysle vyhlášky pre pitné vody!

Definícia, výroba deionizovanej vody

Čo je deionizovaná voda?

Ióny sú elektricky nabité atómy alebo molekuly nachádzajúce sa vo vode, ktoré majú buď čistý negatívny alebo pozitívny náboj. Pri mnohých aplikáciách, ktoré používajú vodu na oplach alebo ako prísadu, sa tieto ióny považujú za nečistoty a musia sa z vody odstrániť. Ióny s kladným nábojom sa nazývajú „katióny“ a ióny so záporným nábojom sa nazývajú „anióny“. Iónomeničové živice sa používajú na elimináciu nežiadúcich katiónov a aniónov, výsledkom čoho je chemicky čistá, mäkká voda (H20).

Prečo si vyrábať vodu?

Ekologická výroba demi vody

Demineralizácia vody cez filtračné zariadenie AQUAPURE-Demi pracuje na fyzikálnom princípe za prítomnosti tlaku vody v molekulárnej demineralizačnej jednotke. V molekulárnom filtri sa eliminujú vo vode prítomné minerály a chemické látky.

Spotreba elektriny = 0

Proces výroby destilovanej, demineralizovanej vody je založený na základe tlaku vody vo vodovodnom potrubí. Nieje nutné napojenie destilátora, deionizátora do elektrickej siete. Jediným možným elektronickým doplnkom je aplikácia UV dezinfekcie vody pomocou UV lampy ak si to proces vyžaduje.

Žiadne kupovanie vody

Kupovali ste doteraz balenú destilovanú alebo demineralizovanú vodu? Teraz sa už nebudete musieť zaoberať kde vodu kúpiť, ako ju skladovať. Vodu si jednoducho vyrobíte z vlastnej vody z kohútika, vždy čerstvú.

Žiadna elektronika

V zariadeniach AQUAPURE-Lab sa v podstate nemá čo pokaziť, prístroje neobsahujú drahé a komplikované elektronické obvody. Prípadná nefunkčnosť zariadenia je spojená s nutnou výmenou filtrov a filtračných médií v dôsledku ich zanesenia a vyčerpania filtračnej kapacity.

STOMATOLÓGIA

Dôležitým médiom každej stomatologickej ambulancie je destilovaná voda. Voda je využívaná v zubnej súprave ako oplachové, chladiace médium, ako ochrana turbiniek, trysiek s dôrazom na predĺženie ich životnosti, voda do autoklávov, a pod. Deionizovanú vodu si môžete vyrábať priamo v zubnej ambulancií bez nutnosti pripojenia systému do elektrickej siete.

Destilačný prístroj na vodu

Laboratórium

Laboratóriá rôznych odvetví ako chemické, biologické, potravinárske, technické, sa nezaobídu bez destilovanej vody a destilátora vody. Máte problémy so starým destilátorom vody, kupujete veľa balenej vody, otvárate nové laboratórium? >>

 

Voda do autoklávu

Autokláv sa nezaobíde bez destilovanej vody. V niektorých prípadoch sa sterilizačný autokláv nespustí z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody. Ak máte pravidelnú spotrebu destilovanej vody v autokláve, pouvažujte nad samovýrobou vody na mieste jej použitia, odpadnú vám starosti s kupovaním vody…

AQUA PURIFICATA
Voda pre kozmetiku

Destilovaná voda určená do kozmetických a lekárenských emulzií, mastičiek a pod. Čistená voda je taktiež vhodná na riedenie roztokov, oplachovanie laboratórneho skla. Voda zo zariadenia je vhodná na prípravu kozmetických produktov v kozmetickej výrobe, v lekárni na prípravu liečiv na vonkajšie použitie, kde sa nevyžaduje sterilita a apyrogenita.

Deionizovaná voda pre kliniky estetickej
a korekčnej medicíny, kozmetické salóny

Destilovaná-deionizovaná voda ako základné médium k príprave kozmetických produktov, finálny oplach laboratórneho a procesného skla, oplach a umývanie inštrumentária, voda do sterilizačných autoklávov a iné aplikácie …

Kde všade sa ešte využíva
destilovaná, deionizovaná, demi voda

Destilátor vody

Demi voda na riedenie alkoholu

Voda na riedenie alkoholu, destilátov.
Pálenice, destilačky alkoholu …

Destilačné zariadenie na vodu

Destilovaná voda do akumulátorov

Automobilový priemysel, špedície nákladnej dopravy, voda do autobatérií, do batérií vysokozdvižných VZV vozíkov …

Prístroj na destilovanú vodu

Demi voda do CNC strojov, laserov

Demi voda do chladiacich systémov, vodný kúpel pri galvanizácií, riedenie, oplach povrchov …

Testovanie / expedícia

Laboratórne filtračné jednotky na vodu pred dodaním zákazníkovi testujeme, zavodňujeme.
Po preverení funkčnosti zariadenia následne expedujeme kurierom.

ONLINE PREDAJ / E-SHOP

Výkon 4-6L/h.Vodivosť do 1 μS/cm.
€ 564

Výkon 4-6L/h.Vodivosť 10-50 μS/cm.
€ 485

Výkon 6-9L/h.Vodivosť 10-50 μS/cm.
€ 540

Potrebujete poradiť s výberom zariadenia?

Napíšte nám cez formulár ...

Niektoré naše referencie:

 • DENTAKRA s.r.o., Poprad (stomatológia)
 • Gastroenterológia,  Poliklinika Pezinok (oplachová voda)
 • REPROGEN s.r.o., Bratislava, genetika (laboratórium)
 • IMODENT s.r.o., MUDr. Igor MORAVČÍK, Hlohovec (voda do súprav)
 • CYTOPATHOS s.r.o., Bratislava, analytika, diagnostika (voda do analyzátorov)
 • JITRANS LOGISTIK spol. s r.o., Jihlava ČR (voda do vzdv. vozíkov)
 • UPJŠ, Košice (voda v laboratóriu, oplach, riedenie, procesná voda)
 • Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, PFUK Bratislava (laboratórium)
 • DC MEDICAL, Košice (kozmetika, estetická medicína, stomatológia) …

Zariadenia posielame aj do
ČESKA, NEMECKA, RAKÚSKA, MAĎARSKA

Versand nach: Deutschland, Österreich

Informácie ohľadne dopravy do CZ, DE, AT, konzultujte s nami ešte pred objednávkou!
Lieferung in andere Länder nach Vereinbarung.