laboratorna-voda.sk

AUTOKLÁVY, PARNÉ STERILIZÁTORY

DESTILOVANÁ VODA DO AUTOKLÁVU, STERILIZÁTOROV,
VODA DO ZARIADENÍ V AMBULANCIÁCH, V LABORATÓRIÁCH

Autoklávy sterilizačné, špecifikácia,
využitie autoklávov v medicíne, v laboratóriu

Autoklávy sú zariadenia používané na vykonávanie priemyselných a vedeckých procesov vyžadujúcich zvýšenú teplotu a tlak vo vzťahu k okolitému tlaku alebo teplote. Sterilizačné autoklávy sú široko používané v mikrobiológii a mykológii, v medicíne, pri výrobe protetiky a pod.. Lekársky autokláv je zariadenie, ktoré využíva paru na sterilizáciu zariadení a iných predmetov. Autoklávy v tejto kategórii pracujú väčšinou na rovnakých princípoch ako konvenčné autoklávy v tom, že sú schopné neutralizovať potenciálne infekčné agens použitím tlakovej pary a prehriatej vody. Nová generácia sterilizačných autoklávov je schopná dosiahnuť rovnaký efekt bez tlakovej nádoby na sterilizáciu kultivačných médií, gumeného materiálu, plášťov, obväzov, rukavíc, inštrumentov a pod. …

Autokláv sterilizátor
autoklav
Parný autokláv
autokláv

V zubnej stomatologickej ambulancií je sterilizačné zariadenie autokláv z mnoha najdôležitejších zariadení, bez ktorých by ambulancia namohla fungovať. Autokláv sa používa na sterilizáciu inštrumentária, a iných materiálov. Keďže autokláv pre svoju funkčnosť potrebuje destilovanú vodu, preto je pohodlnejšie si vodu vyrábať priamo v ambulancií. Destilačný prístroj na vodu (deionizátor vody) si môžete zakúpiť v našom eshope

CHIRURGIA, AMBULANCIE ...

V ambulanciách jednodňovej chirurgie, v malých klinikách rôzneho charakteru sa taktiež nezaobídu bez systémov na sterilizáciu inštrumentov, obväzového materiálu, alebo fyziologických roztokov. V tejto oblasti je nevyhnutné používať kvalitnú deionizovanú vodu (destilovanú) na oplachovanie, voda do autoklávu a pod. Ak kupujete autokláv, bez destilovanej vody sa nezaobídete!

Destilovaná voda do autoklávov, ako dôležité médium
v medicínskych, laboratórnych zariadeniach

Väčšina prístrojov medicínskeho, laboratórneho charakteru si vyžaduje aplikáciu kvalitnej destilovanej vody (deionizovanej vody). Čistená voda vysokej kvality v uvedených zariadeniach prispieva k správnej činnosti, dlhšej životnosti, a niektoré prístroje sa ani nespustia, ak sa do nich dávkuje voda, ktorá má vyššiu mernú elektrickú vodivosť (µS/cm) ako je prednastavená hodnota daná výrobcom.

Autokláv si nárokuje
kvalitnú destilovanú vodu

Ako plnohodnotnú náhradu za destilovanú vodu, môžeme považovať vodu deionizovanú. Prakticky je rozdiel len v spôsobe výroby vody. Bežne používaná destilovaná voda sa vyrába ohrevom vody s následnou kondenzáciou pary do zbernej nádoby. Deionizovaná voda oproti destilovanej sa vyrába spôsobom filtrácie vody s následnou deionizáciou v polyelektrolytovom matrixe, kde prebieha odstraňovanie vo vode prítomných iónov, a to len na základe tlaku vody.

Je lepšie mať všetko po ruke,
aj vodárničku na výrobu procesnej vody

Autokláv parný sterilizátor

Deionizovaná voda vždy k dispozícií bez starostí

Už žiadne kupovanie destilovanej vody, vodu si vyrobíte do zásoby kedykoľvek na mieste použitia.

Vysoká výdatnosť produkcie vody aj do zásoby

Deionizovanú vodu si môžete vyrobiť aj do zásoby do zásobníka, vodu môžete aplikovať aj do iných zariadení na pracovisku, v laboratóriu.

Destilovaná voda do zubnej súpravy

Zdroj vody

Napojenie zariadenia ideálne na zdroj pitnej vody (mestská voda). V prípade studničnej vody je nutné predložiť čerstvú analýzu vody zo studne, na základe ktorej posúdime vhodnosť napojenia

Zubárske náradie, vybavenie zubnej ambulancie

Tlak vody v potrubí

Ideálna demineralizačná účinnosť molekulárnej membrány je pri tlaku 4-6bar. Čím bude väčši tlak vody, tým bude vyššia účinnosť demineralizácie vody, aj väčší výkon filtrácie.

Zubná súprava predaj

Servis

Pre správnu funkčnosť zariadenia je nutná výmena filtračných patrón v intervaloch stanovených výrobcom, alebo na základe spotreby a kvality vody.

Kupujete autokláv, alebo iné zariadenie do prevádzky? Destilovaná voda bude vašou nevyhnutnou súčasťou! Objednajte si výrobník deionizovanej vody ešte dnes.

DOPRAVA ZDARMA – DODANIE DO 48Hod. PO OBJEDNÁVKE/ÚHRADE

parný sterilizačný autokláv

Napíšte nám:

V prípade otázok ohľadne výberu vhodného zariadenia pošlite svoju požiadavku cez kontaktný formulár.
Môžete uviesť približnú spotrebu vody za deň, typ zdroja vody, oblasť vášho pôsobenia.

KONTAKTNÝ FORMULÁR: