Vyrábajte si destilovanú vodu
na mieste použitia vždy čerstvú!

Destilátor vody (deionizátor vody) na výrobu deionizovanej vody pre laboratórne účely, ako dôležitý článok vybavenia každého laboratória …

Prečo si vyrábať vodu?

Spotreba elektriny = 0

Na výrobu destilovanej, demi vody nepotrebujete elektrickú energiu. Ekologická filtrácia vody !

Tlak vody ako pohon

Výroba destilovanej, demineralizovanej vody je podmienená na základe tlaku vody v potrubí. Bez tlaku niet vody !

Žiadne kupovanie vody

Už si nemusíte robiť starosti so zaobstarávaním destilovanej vody! Vyrobíte si ju kedykoľvek čerstvú.

Destilovaná voda

Destilovaná voda je všeobecný pojem chemicky čistej vody, vyrobenej z vodovodnej vody klasickou destiláciou vody, jej zahrievaním a následným odparovaním, kondenzáciou pary. Nevýhodou klasickej destilácie vody je vysoká spotreba elektrickej energie, značne zvýšená spotreba vody na liter finálneho produktu. Merná elektrická vodivosť vody (konduktivita): cca 0,8 µS/cm.V niektorých prípadoch sa vodivosť vody pohybuje na úrovni 0,4 µS/cm.

Aqua Purificata

Aqua Purificata, voda čistená je určená na výrobu a prípravu liečiv pre humánne a veterinárne účely, kde sa nevyžaduje apyrogenita, len pre základné aplikácie. Deionizovaná voda je vhodná aj ako médium na výrobu kozmetických výrobkov, a na riedenie rôznych roztokov.

Demineralizovaná voda

Demineralizovaná voda, je voda čiastočne zbavená od všetkých minerálov, je to v podstate voda s nízkou alebo s veľmi nízkou mineralizáciou. Vodivosť vody po demineralizácií systémom AQUAPURE-Demi je na úrovni : cca 15-50 µS/cm. V niektorých prípadoch sa vodivosť vody pohybuje na úrovni 8-10 µS/cm-1 v závislosti od kvality vstupnej vody.

Je súčasťou Vášho podnikania,
destilovaná voda, demi voda?

Destilovanú vodu, demi vodu si môžete vyrábať na mieste jej aplikácie, v laboratóriu, v ambulancií. Nemusíte sa už potom zaoberať s nákupom vody, môžete si ju vyrobiť kedykoľvek aj do zásoby, a čerstvú !

Laboratórium a využitie
destilovanej vody

Laboratóriá rôzneho charakteru v oblasti medicíny, farmácie, laboratóriá technického smeru, výskumné ústavy, vysoké skoly, používajú destilovanú vodu, resp. ultračistú vodu vo svojich laboratornych procesoch. Bez destilátora vody sa väčšina laboratórií nezaobíde…

Destilovaná voda je dôležitým médiom v zubnej praxi. Stomatologické ambulancie a laboratóriá zubnej techniky sa nezaobídu bez destilovanej, resp. deionizovanej vody. Voda sa využíva ako chladiaca, oplachová voda v zubnej súprave, voda do sterilizačného autoklávu, na riedenie …

K VÝROBE DESTILOVANEJ VODY, DEMI VODY POTREBUJETE:

Destilátor vody destilovana voda

Vlastný zdroj vody

Aby ste si mohli sami vyrábať destilovanú (deionizovanú) vodu, potrebujete destilačné zariadenie napojiť na zdroj surovej vody, ideálne (mestská) pitná voda.

Demineralizátor vody

Tlak vody v potrubí

Ideálny tlak vody v potrubí pre správnu činnosť destilátora, demineralizátora vody je 4-6bar. Min.tlak 3bar. Čím vyšší tlak vody, tým väčší výkon aj účinnosť.

Destilačný prístroj na vodu

Destilačný prístroj

Stačí si zakúpiť vhodné zariadenie destilátor vody AQUAPURE-Lab, alebo AQUAPURE-Demi, a môžete si vyrábať vodu pre vaše potreby.

ONLINE PREDAJ / E-SHOP

Destilátor vody, demineralizátory

VÝROBA, PREDAJ, ONLINE OBJEDNÁVKA, DORUČENIE DO SK/CZ ZDARMA

Destilátor vody, základné zariadenie na výrobu deionizovanej vody, pre menšiu spotrebu vody, vhodné do laboratória, zubné ambulancie …

Základný demineralizátor vody, pre minimálnu spotrebu demi vody do uzavretých okruhov chladenia, voda na riedenie, do zariadení …

Demineralizátor vody pre nepretržitú prevádzku, pre  aktívny odber demi vody. Ideálny pre riedenie väčšieho objemu roztokov, emulzií, oplach.

Zásobníky na vodu
s regulačným ventilom

Vyrobenú destilovanú, alebo demineralizovanú vodu si môžete zbierať do zásobníka s objemom (20l, 30l, 50l) podľa vlastného výberu. Zbierať vodu do zásoby doporučujeme ak sa jedná len o využitie destilovanej vody na technické účely, alebo vodu v laboratóriu na oplachovanie, v zubnej ambulancii do súprav. Zásobník  nedoporučujeme pri aplikáciach vody pri kritických analýzách, a tam kde sa vyžaduje mikrobiologická čistota procesu! Zariadenia zosúladené so zásobníkom na vodu pracujú v automatickom režime výroby vody.

Destilovaná voda destilátor vody

Potrebujete poradiť s
výberom zariadenia?
Napíšte nám ...

Do kontaktného formulára špecifikujte Vaše požiadavky čo najpresnejšie. Uveďte v akej olasti pracujete, na aký účel budete využívať destilovanú, resp. demineralizovanú vodu, predpokladanú sporebu vody, typ zdroja vody…

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Výroba a predaj zariadení
na destiláciu a demineralizáciu vody

Laboratórne destilátory vody, demineralizátory vody, náhradné diely, servis. Zariadenia skladáme z overených komponentov od zahraničných dodávateľov. Prístroje sú skladané a testované na Slovensku, z uvedenej skutočnosti zariadenia nadobúdajú charakter Slovenského výrobku.
Funkčnosť a účel zariadení garantujeme!

#image_title