LABORATORNA VODA

Destilovaná voda

Vyrábajte si destilovanú vodu
na mieste použitia vždy čerstvú!

Prečo si vyrábať vodu?

UŽ ŽIADNE STAROSTI S KUPOVANÍM VODY!

Zbavte sa starostí s dopravou, s neustálim zásobovaním a skladovaním destilovanej, demineralizovanej vody. Destilovanú, demi vodu si budete vyrábať z vlastného vodného zdroja. …

Spotreba elektriny = 0

Na výrobu destilovanej, demi vody nepotrebujete elektrickú energiu. Ekologická filtrácia vody !

Tlak vody ako pohon

Výroba destilovanej, demineralizovanej vody je podmienená na základe tlaku vody v potrubí. Bez tlaku niet vody !

Žiadne kupovanie vody

Už si nemusíte robiť starosti so zaobstarávaním destilovanej vody! Vyrobíte si ju kedykoľvek čerstvú.

Destilovaná voda, demi voda

Destilovaná voda je všeobecný pojem chemicky čistej vody, vyrobenej z vodovodnej vody klasickou destiláciou vody, jej zahrievaním a následným odparovaním, kondenzáciou pary. Nevýhodou klasickej destilácie vody je vysoká spotreba elektrickej energie, značne zvýšená spotreba vody na liter finálneho produktu. Demi vodademineralizovaná voda má oproti destilovanej vody zvýšenú hodnotu vodivosti vody, je koncentrovanejšia oproti destilovanej, považuje sa za vodu s nízkou zanedbateľnou mineralizáciou.

Aqua Purificata

Aqua Purificata, voda čistená je určená na výrobu a prípravu liečiv pre humánne a veterinárne účely, kde sa nevyžaduje apyrogenita, len pre základné aplikácie. Deionizovaná voda je vhodná aj ako médium na výrobu kozmetických výrobkov, a rôznych roztokov.

Deionizovaná voda

Deionizovaná voda je obdobou vody destilovanej, rozdiel je len v jej príprave, výrobe. Voda deionizovaná sa vyrába v niekoľkých stupňoch čistenia. Výhodou deionizácie vody oproti klasickej destilácií vody zahrievaním a odparovaním,  je nulová spotreba elektriny a nižšia spotreba vody.

Je súčasťou Vášho podnikania,
destilovaná voda, demi voda?

Destilovanú vodu, demi vodu si môžete vyrábať na mieste jej aplikácie, v laboratóriu, v ambulancií, vo výrobnej prevádzke. Nemusíte sa už potom starať o kupovanie vody, môžete si ju vyrobiť kedykoľvek aj do zásoby, a čerstvú !

Laboratórium a využitie
destilovanej vody

Laboratóriá rôzneho charakteru v oblasti medicíny, farmácie, laboratóriá technického smeru, rôzne výskumné ústavy, vysoké skoly, používajú destilovanú vodu, resp. ultračistú vodu v laboratórnom procese. Bez destilátora vody sa laboratórium nezaobíde…

Destilátor vody je dôležitým vybavením zubnej ambulancie. Stomatologické ambulancie a laboratóriá zubnej techniky sa nezaobídu bez kvalitnej deionizovanej, resp. destilovanej vody. Čistená voda sa využíva ako chladiaca a oplachová voda v zubnej súprave, voda do sterilizačného autoklávu, voda na riedenie, oplachy a pod…

K VÝROBE DESTILOVANEJ VODY, DEMI VODY POTREBUJETE:

Destilátor vody destilovana voda

Vlastný zdroj vody

Aby ste si mohli sami vyrábať destilovanú vodu, alebo demi vodu, potrebujete destilačné zariadenie napojiť na zdroj surovej vody, ideálne (mestská) pitná voda.

Demineralizátor vody

Tlak vody v potrubí

Ideálny tlak vody v potrubí pre správnu činnosť destilátora, demineralizátora vody je 4-6 bar. Min.tlak 3 bar. Čím vyšší tlak vody, tým väčší výkon aj účinnosť.

Destilačný prístroj na vodu

Zariadenie na destilácu vody

Stačí si zakúpiť vhodné zariadenie destilátor vody AQUAPURE-Lab, alebo demineralizátor vody AQUAPURE-Demi, a môžete vyrábať vodu podľa vašich potrieb.

ONLINE PREDAJ / E-SHOP

Destilátory vody, demineralizátory

VÝROBA, PREDAJ, ONLINE OBJEDNÁVKA, DORUČENIE DO SK/CZ ZDARMA

Základný demineralizátor vody, pre minimálnu spotrebu demi vody do uzavretých okruhov chladenia, voda na riedenie, do zariadení …

Demineralizátor vody pre nepretržitú prevádzku, pre čiastočne aktívny odber demi vody. Ideálny pre riedenie väčšieho objemu roztokov, emulzií, oplach.

Základné zariadenie na výrobu deionizovanej, destilovanej vody pre menšiu spotrebu vody, vhodné do laboratória, zubné ambulancie …

KVALITA DESTILOVANEJ VODY, DEMI VODY

DESTILOVANÁ VODA

Základným parametrom posudzovania čistoty destilovanej vody a účinnosti výrobného procesu deionizovanej vody je jej merná elektrická vodivosť (konduktivita, vodivosť vody): cca 0,8 µS/cm-1 V niektorých prípadoch sa vodivosť vody pohybuje na úrovni 0,4 µS/cm-1 Kvalita výstupnej vody je priamoúmerná kvalite vstupnej surovej vody, od tlaku a teploty vody.

DEMINERALIZOVANÁ VODA

Demineralizovaná voda, je voda čiastočne zbavená od všetkých minerálov, je to v podstate voda s nízkou alebo s veľmi nízkou mineralizáciou. Vodivosť vody po demineralizácií systémom AQUAPURE-Demi je na úrovni : cca 15-50 µS/cm-1 V niektorých prípadoch sa vodivosť vody pohybuje na úrovni 8-10 µS/cm-1

Zásobníky na destilovanú,
deionizovanú vodu, demi vodu

Vyrobenú destilovanú, alebo demineralizovanú vodu si môžete zbierať do zásobníka s objemom (20l, 30l, 50l) podľa vlastného výberu. Zbierať vodu do zásoby doporučujeme ak sa jedná len o využitie destilovanej vody na technické účely, alebo vodu v laboratóriu na oplachovanie, v zubnej ambulancii do súprav. Zásobník  nedoporučujeme pri aplikáciach vody pri kritických analýzách, a tam kde sa vyžaduje mikrobiologická čistota procesu !

Destilovaná voda destilátor vody

Potrebujete poradiť s
výberom zariadenia?
Napíšte nám ...

Do kontaktného formulára špecifikujte Vaše požiadavky čo najpresnejšie. Uveďte v akej olasti pracujete, na aký účel budete využívať destilovanú, resp. demineralizovanú vodu, predpokladanú sporebu vody, typ zdroja vody…

Kontaktný formulár:

Výroba a predaj zariadení
na destiláciu a demineralizáciu vody

pre oblasti medicínskeho, výskumného a technického sektoru

Laboratórne destilátory vody, demineralizátory vody, náhradné diely, servis. Zariadenia skladáme z overených komponentov od zahraničných dodávateľov. Prístroje sú skladané a testované na Slovensku, z uvedenej skutočnosti zariadenia nadobúdajú charakter Slovenského výrobku. Za funkčnosť ručíme.

Destilátor vody