Vyrábať si destilovanú vodu
na prevádzke je pohodlnejšie!

Destilátor vody (deionizátor vody) na výrobu deionizovanej vody pre laboratórne účely, ako dôležitý článok vybavenia každého laboratória, ambulancie …

Prečo si vyrábať vodu?

Spotreba elektriny=0

Na výrobu destilovanej, demi vody nepotrebujete elektrickú energiu. Ekologická výroba deionizovanej vody !

Tlak vody ako pohon

Výroba destilovanej, demineralizovanej vody je podmienená na základe tlaku vody v potrubí. Bez tlaku niet vody !

Žiadne kupovanie vody

Už si nemusíte robiť starosti so zaobstarávaním destilovanej vody, vyrobíte si ju kedykoľvek vždy čerstvú.

Je súčasťou Vášho podnikania,
destilovaná voda, demi voda?

Rôzne odvetvia biologických, chemických, technických vied sa bez procesnej vody nezaobídu. Destilovaná voda je základom takýchto prevádzok. Samovýroba procesnej vody na pracovisku by mala byť samozrejmosťou.

Laboratórium a využitie
destilovanej vody

Destilovaná voda sa v laboratóriu využíva na rôzne účely, predovšetkým ako voda do zariadení, ako sú umývačky laboratórneho skla, sterilizátory, ultrazvukové čističky a iné laboratórne vybavenie.

Destilovaná voda je dôležitým médiom v zubnej praxi. Stomatologické ambulancie a laboratóriá zubnej techniky sa nezaobídu bez destilovanej, resp. deionizovanej vody. Voda sa využíva ako chladiaca, oplachová voda v zubnej súprave, voda do sterilizačného autoklávu, na riedenie …

NA VÝROBU DESTILOVANEJ VODY, DEMI VODY POTREBUJETE:

Destilátor vody destilovana voda

Vlastný zdroj vody

Aby ste si mohli sami vyrábať destilovanú (deionizovanú) vodu, potrebujete destilačné zariadenie, deionizátor vody napojiť na zdroj surovej vody, ideálne (mestská) pitná voda.

Demineralizátor vody

Tlak vody v potrubí

Ideálny tlak vody v potrubí pre správnu činnosť destilátora, demineralizačného zariadenia je 4-6bar. Min.tlak 3bar. Čím vyšší tlak vody, tým väčší výkon aj účinnosť filtrácie.

Destilačný prístroj na vodu

Destilátor, deionizátor vody

Stačí si zakúpiť vhodné zariadenie destilátor vody PURE-Lab, alebo PURE-Demi, a môžete začať vyrábať čistenú, procesnú vodu pre vaše potreby.

ONLINE PREDAJ / E-SHOP

Destilátor vody, demineralizácia vody

VÝROBA, PREDAJ, ONLINE OBJEDNÁVKA, DORUČENIE DO SK/CZ ZDARMA

Destilátor vody, základné zariadenie na výrobu deionizovanej vody, pre menšiu spotrebu vody, vhodné do laboratória, zubné ambulancie …

Základný výrobník demineralizovanej vody, pre minimálnu spotrebu demi vody do uzavretých okruhov chladenia, voda na riedenie, do zariadení …

Zariadenie na demineralizovanú vodu pre nepretržitú prevádzku, pre aktívny odber demi vody. Určený pre technické prevádzky, a pod.

Destilovaná voda

Destilovaná voda je všeobecný pojem chemicky čistej vody, vyrobenej z vodovodnej vody klasickou destiláciou vody, jej zahrievaním s následným odparovaním, kondenzáciou pary. Nevýhodou klasickej destilácie vody je vysoká spotreba elektrickej energie, značne zvýšená spotreba vody na liter finálneho produktu, a nie vždy postačuje výkonom vykryť nároky na dennú spotrebu vody.

Aqua Purificata

Aqua Purificata, voda čistená je určená na výrobu a prípravu liečiv pre humánne a veterinárne účely, kde sa nevyžaduje apyrogenita, len pre základné dermálne aplikácie. Deionizovaná voda je vhodná aj ako médium na výrobu kozmetických výrobkov, a na riedenie rôznych roztokov.

Demineralizovaná voda

Demineralizovaná voda, je voda čiastočne zbavená od všetkých minerálov, je to v podstate voda s nízkou alebo s veľmi nízkou mineralizáciou. Vodivosť vody po demineralizácií systémom PURE-Demi je na úrovni cca 15-50 µS/cm. V niektorých prípadoch sa vodivosť vody pohybuje na úrovni 8-10 µS/cm-1 v závislosti od kvality upravovanej vody.

Zásobníky na vodu
s reguláciou hladiny vody

Vyrobenú destilovanú, alebo demineralizovanú vodu si môžete zbierať do zásobníka s objemom (20L, 30L, 50L) podľa vlastného výberu. Zbierať vodu do zásoby doporučujeme ak sa jedná len o využitie destilovanej, deionizovanej vody na technické účely, alebo vodu v laboratóriu na oplachovanie, v zubnej ambulancii do súprav. Zásobník  nedoporučujeme pri aplikáciach vody pri kritických analýzách, a tam kde sa vyžaduje mikrobiologická čistota procesu! Zariadenia zosúladené so zásobníkom  pracujú v automatickom režime výroby vody.

Destilovaná voda destilátor vody

Potrebujete poradiť s
výberom zariadenia?
Napíšte nám ...

Do kontaktného formulára špecifikujte vaše požiadavky čo najpresnejšie.
Uveďte v akej oblasti pracujete, na aký účel budete využívať destilovanú, resp. demineralizovanú vodu, predpokladanú spotrebu, typ zdroja vody…

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Výroba a predaj zariadení
na destilovanú a demineralizovanú vodu

Laboratórne destilátory vody, deionizátory vody, náhradné diely, servis. Zariadenia skladáme z overených komponentov od zahraničných dodávateľov. Prístroje sú skladané a testované na Slovensku, z uvedenej skutočnosti zariadenia nadobúdajú charakter Slovenského výrobku. Funkčnosť a účel zariadení garantujeme!

#image_title