AQUAPURE-Lab
Laboratórna destilácia vody

Výroba a predaj zariadení na výrobu destilovanej vody, deionizovanej vody, demineralizovanej vody. DESTILÁTORY VODY, DEMINERALIZÁTORY VODY

Destilovaná voda -
laboratórna, technická

Destilovaná voda je všeobecný pojem chemicky čistej vody, vyrobenej z vodovodnej vody klasickou destiláciou vody, jej zahrievaním a následným odparovaním, kondenzáciou pary a jej zbieraním do pripravenej nádoby. Nevýhodou klasickej destilácie vody je vysoká spotreba elektrickej energie, značne zvýšená spotreba vody na liter finálneho produktu.

Deionizovaná voda -
laboratórna, technická

Deionizovaná voda je obdobou vody destilovanej, rozdiel je len v jej príprave, výrobe. Voda deionizovaná sa vyrába v niekoľkých stupňoch čistenia. Výhodou deionizácie vody oproti klasickej destilácií vody zahrievaním a odparovaním,  je nulová spotreba elektriny, značne nižší objem odpadovej vody na jeden liter deionizovanej vody.

Vodu si môžete vyrobiť ?

Je súčasťou Vašeho podnikania, činnosti destilovaná voda, demineralizovaná voda?

Môžete si destilovanú vodu alebo demi vodu vyrobiť na mieste aplikácie, v laboratóriu, v ambulancií, vo výrobnej prevádzke. Nemusíte sa už potom starať o kupovanie vody, môžete si ju vyrobiť kedykoľvek, vždy čerstvú aj do zásoby !

Prečo si vodu vyrábať ?

Už žiadne starosti s kupovaním vody !

Zbavte sa starostí s dopravou, neustállim zásobovaním a skladovaním destilovanej, demineralizovanej vody. Destilovanú alebo demineralizovanú vodu si vyrobíte jednoducho z vlastného vodného zdroja.

Spotreba elektriny = 0

Na výrobu destilovanej, demi vody nepotrebujete elektrickú energiu. Ekologická filtrácia vody !

Tlak vody ako pohon

Výroba destilovanej, demineralizovanej vody je podmienená na základe tlaku vody v potrubí. Bez tlaku niet vody !

Žiadna doprava, ani kupovanie vody

Už si nemusíte robiť starosti so zaobstarávaním destilovanej vody! Vyrobíte si ju kedykoľvek, čerstvú.

Destilovaná voda
v laboratóriu a jej využitie

Laboratóriá rôzneho charakteru v oblasti medicíny, farmácie, laboratóriá technického smeru, rôzne výskumné ústavy, vysoké skoly, používajú destilovanú vodu, resp. ultračistú vodu v laboratórnom procese. Ideálne je si vodu vyrábať na mieste použitia.

Deionizovaná voda
v stomatológií, zubná technika

Stomatologické ambulancie a laboratóriá zubnej techniky sa nezaobídu bez kvalitnej deionizovanej, resp. destilovanej vody. Čistená voda sa využíva ako chladiaca a oplachová voda v zubnej súprave, voda do sterilizačného autoklávu, voda na riedenie, oplachy a pod…

Technická destilovaná voda pre logistiku

Ani logistické centrá, sklady sa nezaobídu bez destilovanej vody, ktorú aplikujú do batérií vysokozdvižných vozíkov. Tu tiež doporućujeme si destilovanú vodu vyrábať priamo v logistickom sklade. Nemusíte sa potom starať s jej zaobstarávaním.

Technická destilovaná voda do batérií vysokozdvižných vozíkov
Čo potrebujete aby ste si mohli vyrábať destilovanú, demineralizovanú vodu?
Predaj destilovanej vody, eshop

Vlastný zdroj vody

Aby ste si mohli sami vyrábať destilovanú vodu, alebo demi vodu, potrebujete destilačné zariadenie napojiť na zdroj surovej vody, ideálne (mestská) pitná voda.

Vyroba a predaj destilovanej vody

Tlak vody v potrubí

Ideálny tlak vody v potrubí pre správnu činnosť destilátora, demineralizátora vody je 4-6 bar. Min.tlak 3 bar s menším výkonom. Čím vyšší tlak vody, tým väčší výkon aj účinnosť.

zariadenie-na-vyrobu-destilovanej-vody

Zariadenie na destilácu vody

Na výrobu destilovanej vody potrebujete destilátor vody AQUAPURE-Lab, na výrobu demineralizovanej vody
potrebujete demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 🙂

Kvalita - Vodivosť
destilovanej vody

Základným parametrom posudzovania čistoty destilovanej vody a účinnosti výrobného procesu deionizovanej vody je jej Merná elektrická vodivosť (konduktivita, vodivosť vody): Štandardná vodivosť vody po deionizácii systémom AQUAPURE-Lab je na úrovni : cca 0,8 µS/cm-1
V niektorých prípadoch sa vodivosť vody pohybuje na úrovni 0,4 µS/cm-1

Kvalita výstupnej vody je priamoúmerná kvalite vstupnej surovej vody, od tlaku vody a teploty vody.

Kvalita - Vodivosť
demineralizovanej vody

Demineralizovaná voda, je voda čiastočne zbavená od všetkých minerálov, je to v podstate voda s nízkou alebo s veľmi nízkou mineralizáciou. Jej Merná elektrická vodivosť (konduktivita, vodivosť vody): Štandardná vodivosť vody po demineralizácií systémom AQUAPURE-Demi je na úrovni : cca 15-50 µS/cm-1 V niektorých prípadoch sa vodivosť vody pohybuje na úrovni 8-10 µS/cm-1

Prístroje na destiláciu a demineralizáciu vody

Základné zariadenie na výrobu demi vody, pre minimálnu spotrebu vody, napr, demi voda do uzavretých okruhov chladenia, voda do zvlhčovačov vzduchu, doklimatizácií.

Demineralizátor vody pre nepretržitú prevádzku, resp. čiastočne aktývny odber demineralizovanej vody. Ideálny pre riedenie väčšieho objemu roztokov, emulzií, kovovýroba, atd.

Základné zariadenie na výrobu deionizovanej, destilovanej vody pre menšie objemy vody. Vhodné do laboratória s priemernou spotrebou destilovanej vody, deionizovanej vody.

Zásobníky na destilovanú, deionizovanú vodu, demi vodu

Vyrobenú destilovanú, alebo demineralizovanú vodu si môžete zbierať do zásobníka (20l, 30l, 50l) s objemom podľa vlastného výberu. Zbierať si vodu do zásoby doporučujeme ak sa jedná len o využitie destilovanej vody na technické účely, alebo vodu v laboratóriu na oplachovanie, v zubnej ambulancii do súprav. Zásobník  nedoporučujeme pri aplikáciach vody pri kritických analýzách, a tam kde sa vyžaduje mikrobiologická čistota procesu !

Zasobnik na destilovanu, demineralizovanu vodu

Poradíme vám s výberom zariadenia. Napíšte nám:

Do kontaktného formulára špecifikujte Vaše požiadavky čo najpresnejšie. Uveďte v akej olasti pracujete, na aký účel budete využívať destilovanú, resp. demineralizovanú vodu, predpokladanú sporebu vody, typ zdroja vody…

Kontaktný formulár:

Výroba a predaj zariadení
na destiláciu a demineralizáciu vody

pre oblasti medicínskeho, výskumného a technického sektoru

Laboratórne destilátory vody, demineralizátory vody, náhradné diely, servis. Zariadenia skladáme z overených otestovaných komponentov od zahraničných dodávateľov. Prístroje sú skladané a testované na Slovensku, z uvedenej skutočnosti zariadenia nadobúdajú charakter Slovenského výrobku. Za funkčnosť ručíme.

destilator vody, predaj, eshop