AQUAVIT-Lab Water

Destilátor vody laboratórny

 • destilovaná voda vyrobená z vlatného vodného zdroja
 • filtrácia “destilácia” vody pracuje na základe tlaku vody
 • destilujte vodu bez nutnosti pripojenia do elektrickej siete
 • estetický, čistý dizajn vhodný do laboratórnych priestorov
 • nenáročná údrzba a prevádzka, jednoduchý servis

DESTILOVANÁ VODA -
predpríprava na ULTRAČISTÚ vodu

Destilátor vody môžete použiť aj ako efektívnu predprípravu na výrobu destilovanej vody určenej do ďalšieho procesu purifikácie laboratórnej vody, na výrobu ultračistej vody do systémov Millipore, Milli-Q, Elix, Barnstead a pod. … Do zariadení na výrobu ultračistej vody určite nedoporučujeme dávkovať surovú tvrdú vodu. Jedine aplikácia destilovanej  vody je vhodná pre dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti a účinnosti výroby ultračistej vody v TOP kvalite. Zároveň dávkovanie destilovanej vody do drahých systémov na výrobu ultrapure water predlžuje ich životnosť.

destilator vody,zariadenie na vyrobu destilovanej vody

Napojenie zariadenia
na zdroj surovej vody

Napojenie destilačného prístroja na vodu, demineralizátora vody na zdroj studenej pitnej vody. Doporučujeme vodu z verejnej siete (mestská voda). Napojenie zariadenia na vodu neznámej kvality je veľkým rizikom z hľadiska životnosti filtračných vložiek a funkčnosti prístroja. Pokiaľ máte iba studničnú vodu, je nutné predložiť analýzu vody v zmysle vyhlášky pre pitné vody!

Preferencie

Ekologická výroba demi vody

Demineralizácia vody cez filtračné zariadenie AQUAPURE-Demi pracuje na fyzikálnom princípe za prítomnosti osmotického tlaku vody v molekulárnej demineralizačnej membráne. V membráne sa oddeľujú od molekúl vody vo vode prítomné minerály a chemické látky.

Spotreba elektriny = 0

Proces výroby destilovanej vody, demineralizovanej vody je založený
na základe tlaku vody vo vodovodnom potrubí. Nieje nutné napojenie destilátora vody do elektrickej siete. Jediným možným elektronickým doplnkom je aplikácia UV dezinfekcie vody pomocou UV lampy.

Žiadne kupovanie vody

Kupovali ste doteraz balenú destilovanú alebo demineralizovanú vodu? Teraz sa už nebudete musieť zaoberať kde vodu kúpiť, ako ju skladovať, vodu si jednoducho vyrobíte z vlastnej vody z kohútika a vždy čerstvú. Skladovaná destilovaná voda sa môže znehodnotiť.

Žiadna elektronika

V zariadeniach AQUAPURE-Lab sa v podstate nemá čo pokaziť,
prístroje neobsahujú drahé a komplikované elektronické obvody. Prípadná nefunkčnosť zariadenia je spojená s nutnou výmenou filtrov
a filtračných médií v ich dôsledku zanesenia a vyčerpania kapacity.

STOMATOLÓGIA

Destilátor vody do ambulancie

Dôležitou súčasťou každej modernej stomatologickej ambulancie je destilačný prístroj na vodu. Destilovaná voda je využívaná na oplach inštrumentária, chladiaca oplachová voda turbiniek, voda do autoklávu …

Procesná destilovaná
voda do AUTOKLÁVOV

Ani AUTOKLÁV sa nezaobíde bez čistej destilovanej vody. V niektorých prípadoch sa sterilizačný autokláv nespustí z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody. Ak máte pravidelnú spotrebu destilovanej vody v autokláve, pouvažujte nad samovýrobou vody na mieste jej použitia, potom už nemusíte myslieť na kupovanie balenej vody, vyrobíte si ju vždy čerstvú …

Laboratórna voda

Destilačný prístroj na vodu

Laboratóriá rôznych odvetví ako chemické, medicínske, potravinárske, technické, sa nezaobídu bez destilovanej vody, deionizovanej vody, bez destilátora vody. Máte problémy so starým destilátorom vody, kupujete veľa balenej vody, otvárate nové laboratórium? >>

Deionizovaná voda

pre kliniky estetickej a korekčnej medicíny, kozmetické salóny

Destilovaná-deionizovaná voda ako základné médium k príprave kozmetických produktov, finálny oplach laboratórneho a procesného skla, oplach a umývanie inštrumentária, voda do sterilizačných autoklávov.

Kde všade sa ešte využíva
destilovaná voda - demineralizovaná voda - deionizovaná voda

Destilátor vody, demineralizátor vody, lekárne, lekáreň, destilačný prístroj na vodu, destilovaná voda, demineralizovaná voda, výroba demineralizovanej vody, prístroj na destilovanú vodu

Demineralizovaná voda potravinárska

Na riedenie alkoholických destilátov. Umývanie sklenených fliaš. Pálenice, destilačky alkoholu …

Destilátor vody, demineralizátor vody, lekárne, lekáreň, destilačný prístroj na vodu, destilovaná voda, demineralizovaná voda, výroba demineralizovanej vody, prístroj na destilovanú vodu

Destilovaná voda do akumulátorov

Automobilový priemysel, špedície nákladnej dopravy, voda do autobatérií, vysokozdvižných vozíkov …

destilátor vody, demineralizátor vody, destilačný prístroj na vodu, zariadenie na výrobu destilovanej vody, destilácia vody, demi voda, demineralizovaná voda

Demi voda do CNC strojov a zariadení

Demi voda do chladiacich systémov, vodný kúpel pri galvanizácií, riedenie, oplach povrchov …

Aqua Purificata
do kozmetických výrobkov

Destilovaná voda určená do kozmetických a lekárenských emulzií, mastičiek a pod. . Čistená voda je taktiež vhodná na riedenie roztokov, oplachovanie laboratórneho skla.  Vlastníme atest na kvalitu Aqua Purificata vyrobenej so zariadením AQUAPURE-Lab, na čistenú vodu určenú pre základné aplikácie výroby prípravkov v lekárni.

Princíp výroby demi vody

Prebieha na základe prítomnosti tlaku vody v semipermeabilnej membráne, kde  sa voda tlakom pretláča cez perforovanú membránu s pórovitosťou 0,0001µm. Po membráne má už voda vlastnosti nízkomineralizovanej resp. demineralizovanej vody. V tomto procese demineralizácie vody vznikajú dva produkty (permeát, koncentrát). Koncentrovaná voda s vysokým obsahom minerálov a chemický látok sa odvádza do odpadu, permeát (demi voda) je požadovaným produktom.

destilátor vody, destilator,vody,destilacny pristroj na vodu,výroba destilovanej vody,deionizovaná voda
destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, prístroj na výrobu deionizovanej vody, deionizovaná voda

Deionizácia demi vody

Demineralizovaná voda sa dostáva do ďalšieho procesu čistenia vody cez špeciálne makromolekulárne polyelektrolyty (iontomeniče, iónomeniče, ionexy). Na výrobu deionizovanej vody sa používajú zmiešané ionexy typu MIXED-BED, v zložení anex a katex. Tieto ionexy majú schopnosť z vody absorbovať, viazať na seba vo vode prítomné ióny s kladnou alebo zápornou polaritou. Katexy odstraňujú z vody katióny a anexy odstraňujú anióny. Ionexy majú určitú sorpčnú kapacitu, ktoré po vyčerpaní, už niesu schopné z vody absorbovať ióny, preto sa musia vymeniť za čerstvé.

Testovanie / expedícia

Laboratórne filtračné jednotky na vodu pred dodaním zákazníkovi testujeme, zavodňujeme. Po dôkladnom preverení funkčnosti zariadenia následne expedujeme kurierom, poštou.

Výkon 4-6l/h. Vodivosť 10-50 μS/cm.

€ 335

Výkon 6-9 l/h. Kvalita vody cca 10-50 μS/cm.

€ 498

Výkon 4-6 l/h. Kvalita vody cca 1 μS/cm.

€ 564 

destilátor vody,destilator vody,destilovaná voda,zariadenie na destiláciu vody,destilačný prístroj na vodu,demineralizátor vody
Destilačný prístroj na vodu

VÝROBA, SERVIS, ZÁRUKA

Destilátory vody, demineralizátory vody sú skladané a testované na Slovensku z overených zahraničných komponentov. Nakoľko sú zariadenia skladané na Slovensku s vykonaným testom funkčnosti, prístroje nadobúdajú povahu Slovenského produktu. Záruka na zariadenia 5 rokov, pozáručný servis.

Majte pod
kontrolou
kvalitu vody

K zariadeniam dodávame ručný, vreckový merací prístroj konduktometer, TDS meter, určený na operatívne meranie mernej elektrickej vodivosti vody, celkovej mineralizácie vody. Stanovenie µS/cm, ppm a teploty vody.

destilátor vody, demineralizátor vody, destilačný prístroj na vodu, demineralizovaná voda

Aplikujeme materiály od overených značiek

Destilátor vody, demineralizátor vody, lekárne, lekáreň, destilačný prístroj na vodu, destilovaná voda, demineralizovaná voda, výroba demineralizovanej vody, prístroj na destilovanú vodu

Kvalitné zmesi ionexov na deionizáciu vody

Aplikácia iontomeničovej zmesi typu Mixed-Bed na deionizáciu demineralizovanej vody po demineralizácií v molekulárnej membráne. Deionizovaná voda na oplach vysokocitlivých povrchov, optiky, mikroprocesorová výroba, farmaceutický priemysel

Destilátor vody, demineralizátor vody, lekárne, lekáreň, destilačný prístroj na vodu, destilovaná voda, demineralizovaná voda, výroba demineralizovanej vody, prístroj na destilovanú vodu

Molekulárne membrány s vysokou účinnosťou

Praxou overené molekulárne membrány na demineralizáciu vody s vysokou účinnosťou odstraňovania vo vode prítomných minerálov, chemických látok, baktérií a vírusov. Možnosť dosiahnúť vodivosti vody v rozmedzí 5-10 µS/cm

Destilátor vody, demineralizátor vody, lekárne, lekáreň, destilačný prístroj na vodu, destilovaná voda, demineralizovaná voda, výroba demineralizovanej vody, prístroj na destilovanú vodu

Ionexové zmesi na deionizáciu technickej vody

Ionex Purolite typu Mixed-Bed na dočistenie demi vody na vodu vysokej čistoty, kedy možno dosiahnúť vodivosť vody okolo 0,8 µS/cm pri kvalitnej demineralizácií vody, pri optimálnom tlaku vody 5-6bar v molekulárnej membráne

Destilátor vody, demineralizátor vody, lekárne, lekáreň, destilačný prístroj na vodu, destilovaná voda, demineralizovaná voda, výroba demineralizovanej vody, prístroj na destilovanú vodu

Kvalitné, overené médiá na filtráciu vody

Značkové filtračné média a zariadenia na filtráciu, odchlórovanie vody v technickom sektore, v domácnostiach. Výrazná zmena senzorických, chuťových a čuchových vlastností vody k lepšiemu. Účinné odstránenie aktívneho chlóru z vody

Niektoré referencie:

 • DENTAKRA s.r.o., Poprad (stomatológia)
 • Gastroenterológia,  Poliklinika Pezinok (destilátor vody)
 • IMODENT s.r.o., MUDr. Igor MORAVČÍK, Hlohovec (stomatológia, destilátor vody)
 • REGIMED SR s.r.o. Bratislava (lekáreň, destilátor vody)
 • JITRANS LOGISTIK spol. s r.o., Jihlava ČR (voda do vysokozdvižných vozíkov)
 • MLYN KOLÁROVO a.s., Kolárovo (laboratórium)
 • Prírodovedecká fak. UK, Bratislava (laboratórium)
 • DC MEDICAL, Košice (kozmetika, estetická medicína, stomatológia) …

ZARIADENIA POSIELAME
AJ DO ČESKEJ REPUBLIKY

Destilátor vody, demineralizátor vody, lekárne, lekáreň, destilačný prístroj na vodu, destilovaná voda, demineralizovaná voda, výroba demineralizovanej vody, prístroj na destilovanú vodu

Kontaktný formulár:

Máte špeciálne požiadavky na výrobu destilovanej vody?

Popíšte nám cez kontaktný formulár čo najpresnejšie Vaše požiadavky. Ako vstupné systémové parametre môžete uviesť: spotrebu vody za hodinu/deň/mesiac. Požadovaná vodivosť vody – max.povolený limit vodivosti vody, účel využitia destilovanej vody alebo demi vody v laboratóriu, na prevádzke?

Scroll to Top