laboratorna-voda.sk

Predaj zariadení na výrobu destilovanej, deionizovanej vody pre chemický, biochemický,
medicínsky, technický sektor. Destilátor vody, deionizátor vody, demineralizácia vody.

Vyberte si zariadenie podľa typu produkovanej vody,
na základe účelu využitia vody pre váš proces v laboratóriu, na pracovisku.

Prehodnoťte zakúpenie zásobníka na vodu pokiaľ potrebujete odobrať nárazovo väčší objem vody, zvážte predpokladanú spotrebu vody. Do zásoby si môžete k zariadeniu zakúpiť aj spotrebný materiál.

Deionizácia (destilácia) vody, destilátory vody:

STOMATOLÓGIA, AMBULANCIE, LABORATÓRIUM, VÝSKUM, TECHNICKÉ VEDY ...

Demineralizácia vody, zariadenie na demineralizovanú vodu:

LABORATÓRIUM, POTRAVINÁRSKY SEKTOR, TECHNICKÉ VEDY ...

Spotrebný materiál, náhradné filtre, filtračné médiá:

Zásobníky na destilovanú, demi vodu:

Zásobníky na deionizovanú vodu. Zásobníky na vodu spolu so zariadením pracujú v automatickom režime.