laboratorna-voda.sk

LABORATORNA VODA

VÝROBA - PREDAJ - ESHOP

Výroba a predaj zariadení na destiláciu a demineralizáciu vody pre laboratórny, medicínsky a technický sektor.
Zariadenia na destiláciu a demineralizáciu vody sú skladané z overených komponentov.

Vyberte si zariadenie podľa typu produkovanej vody,
na základe účelu využitia vody pre váš proces v laboratóriu, na pracovisku.

Zvážte zakúpenie zásobníka na vodu, pokiaľ potrebujete odobrať nárazovo väčší objem vody, a zvážte predpokladanú spotrebu vody.
Do zásoby si môžete k zariadeniu zakúpiť aj spotrebný materiál (náhradné filtre, filtračné médiá).

#image_title

ZÁRUKA NA ZARIADENIA

Na zariadenia poskytujeme 5 ročnú záruku, ktorá sa vzťahuje na teleso prístroja, spojky, materiály, z ktorých je zariadenie vyrobené, komponenty ako je manometer, merací prístroj (konduktometer). Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ako sú náhradné filtre, filtračné médiá. Náhradné filtre sa menia pravidelne, podľa inštrukcií od dodávateľa, a podľa množstva vyrobenej vody.

Deionizácia (destilácia) vody:

Všetky zariadenia sú vizuálne identické, odlišnosť je v konfigurácií a vo výkone jednotky.
Laboratórne filtračné zariadenia na výrobu deionizovanej, destilovanej vody, pre výskumný, medicínsky a technický sektor.

Demineralizácia vody, demineralizátory:

Demineralizačné zariadenia na výboru vody s veľmi nízkou mineralizáciou, pre laboratórne a technické aplikácie.

Náhradné filtre, filtračné médiá:

Náhradné filtračné elementy do AQUAPURE-Demi, AQUAPURE-Lab. Perióda výmeny filtrov podľa inštrukcií výrobcu.

Demineralizačné molekulárne membrány:

Špeciálne membrány na demineralizáciu vody do jednotiek AQUAPURE-Lab, AQUAPURE-Demi.

Zásobníky na destilovanú, demi vodu:

Zásobníky na zadržiavanie deionizovanej vody. Obsahujú plavákový ventil k regulácií hladiny a napĺňania objemu.