laboratorna-voda.sk

VÝROBA - PREDAJ - ESHOP

Výroba a predaj zariadení na destiláciu a demineralizáciu vody pre laboratórny, medicínsky a technický sektor.
Zariadenia na destiláciu a demineralizáciu vody sú skladané z overených komponentov.

Vyberte si zariadenie podľa typu produkovanej vody,
na základe účelu využitia vody pre váš proces v laboratóriu, na pracovisku.

Prehodnoťte zakúpenie zásobníka na vodu pokiaľ potrebujete odobrať nárazovo väčší objem vody, zvážte predpokladanú spotrebu vody.
Do zásoby si môžete k zariadeniu zakúpiť aj spotrebný materiál (náhradné filtre, filtračné médiá).

Deionizácia (destilácia) vody, destilátory vody:

STOMATOLÓGIA, AMBULANCIE, LABORATÓRIUM, VÝSKUM, TECHNICKÉ VEDY ...

Demineralizácia vody, demineralizátory:

LABORATÓRIUM, POTRAVINÁRSKY SEKTOR, TECHNICKÉ VEDY ...

Náhradné filtre, filtračné médiá:

Demineralizačné molekulárne membrány:

Špeciálne membrány na demineralizáciu vody do jednotiek AQUAPURE-Lab, AQUAPURE-Demi.

Zásobníky na destilovanú, demi vodu:

Zásobníky na zadržiavanie deionizovanej vody. Obsahujú plavákový ventil k regulácií hladiny a napĺňania objemu.