laboratorna-voda.sk

VÝROBA - PREDAJ - ESHOP

Výroba a predaj zariadení na destiláciu a demineralizáciu vody pre laboratórny, medicínsky a technický sektor.
Zariadenia na destiláciu a demineralizáciu vody sú skladané z overených komponentov.

Deionizácia (destilácia) vody:

Všetky zariadenia sú vizuálne identické, odlišnosť je v konfigurácií a vo výkone jednotky.
Laboratórne filtračné zariadenia na výrobu deionizovanej, destilovanej vody, pre výskumný, medicínsky a technický sektor.

Demineralizácia vody, demineralizátory:

Demineralizačné zariadenia na výboru vody s veľmi nízkou mineralizáciou, pre laboratórne a technické aplikácie.

Náhradné filtre, filtračné médiá:

Náhradné filtračné elementy do AQUAPURE-Demi, AQUAPURE-Lab. Perióda výmeny filtrov podľa inštrukcií výrobcu.

Demineralizačné molekulárne membrány:

Špeciálne membrány na demineralizáciu vody do jednotiek AQUAPURE-Lab, AQUAPURE-Demi.

Zásobníky na destilovanú, demi vodu:

Zásobníky na zadržiavanie deionizovanej vody. Obsahujú plavákový ventil k regulácií hladiny a napĺňania objemu.