laboratorna-voda.sk

ZUBNÉ SÚPRAVY, STOMATOLOGICKÁ TECHNIKA,
VYBAVENIE ZUBNEJ AMBULANCIE

Destilovaná voda v zubnej ambulancií,
výroba vody a jej využitie v praxi

Je jednoduchšie si destilovanú vodu
vyrábať na mieste použitia vždy čerstvú!

Zubné súpravy, vybavenie zubnej ambulancie

Destilovaná voda,
dôležité pracovné médium
v stomatologickej praxi

Väčšina špičkového prístrojového vybavenia zubnej, stomatologickej ambulancie, zubnej kliniky využíva ako chladiace a oplachové médium destilovanú, resp. deionizovanú vodu vysokej čistoty. Prečo destilovaná voda? … citlivé prístroje sú háklivé na vodný kameň, z uvedeného dôvodu je nutné aplikovať kvalitnú destilovanú vodu, ktorá nevytvára nánosy vodného kameňa, ktoré by jednoznačne znefunkčnili špeciálne prevodové jednotky dentálnych turbiniek, výstupné trysky, a iných systémov …

Deionizovaná voda
v zubnej súprave

Vysokocitlivé systémy obsiahnuté v zubnej súprave si vyžadujú kvalitnú čistenú vodu, ideálne vodu v kvalite Aqua Purificata. Deionizovaná – destilovaná voda ako hlavné pracovné médium zubnej súpravy, ochrana trysiek v zubných turbinkách a mikromotorov. Prevencia pred nánosmi a zaneseniu kanálov pištolí na aplikáciu oplachovej vody do ústnej dutiny počas zákroku. V žiadnom prípade sa neodporúča do zubných súprav dávkovať len zmäkčenú surovú vodu cez katexový chemický zmäkčovať vody, nakoľko takto upravená voda nieje chemicky čistá, obsahuje vysoké dávky (Na+). Nutné je použiť chemicky čistú vodu filtrovanú cez molekulárnu membránu a následne dočistenú cez špeciálny makroelektrolyt, ktorý zbavuje vodu od všetkých iónov.

Deionizovaná voda do
sterilizačných autoklávov

Evidujete zo svojej stomatologickej praxe, že Váš autokláv zvykne štrajkovať, jednoducho nezapne? Väčšinou je dôvodom nevyhovujúca kvalita vody. Niektoré typy inštrumentálnych autoklávov majú v sebe zabudovaný senzor na meranie mernej elektrickej vodivosti vody. Od výrobcov nastavený limit povolenej hranice vodivosti vody môže robiť tieto problémy. V prípade zvýšenia vodivosti destilovanej vody hoci aj o 1 µS/cm nad povolený limit, autokláv jednoducho nepustí ďalej.

Žiadne kupovanie vody,
žiadna spotreba elektriny !

Zakúpením destilačného zariadenia na vodu do zubnej ambulancie sa zbavíte neustáleho kupovania a skladovania vody do zásoby. Výroba deionizovanej vody je podmienená tlakom vody v potrubí bez nutnosti zapojenia zariadenia do elektrickej siete. Ak vlastníte ešte starý sklenený destilátor, je čas na inovaciu.

Destilovaná voda do zubnej súpravy
Stomatologická súprava

Destilátor vody AQUAPURE-lab

Vyberte si zariadenie podľa výkonu filtrácie.
Zo skúseností však štandardne postačuje výkon 4-6lit./hod.

Zásobník na destilovanú vodu

Zásobník síce nieje nutnosťou, ale ak máte predpoklad
väčšej spotreby vody, môžete si vodu vyrobiť do zásoby.

Ideálne prevádzkové predpoklady:

Destilátor vody destilovana voda

Zdroj vody

Napojenie zariadenia ideálne na zdroj pitnej vody (mestská voda). V prípade studničnej vody je nutné predložiť čerstvú analýzu vody zo studne, na základe ktorej posúdime vhodnosť napojenia

Zubárske náradie, vybavenie zubnej ambulancie

Tlak vody v potrubí

Ideálna demineralizačná účinnosť molekulárnej membrány je pri tlaku 4-6bar. Čím bude väčši tlak vody, tým bude vyššia účinnosť demineralizácie vody, aj väčší výkon filtrácie.

Zubná súprava predaj

Servis

Pre správnu funkčnosť zariadenia je nutná výmena filtračných patrón (á 6mes. základné filtre), molekulárna membrána 2-4 roky, ionex podľa potreby (ak už nevyhovuje vodivosť vody).

Chcete si vyrábať
destilovanú vodu?

Napíšte nám Vašu požiadavku, poradíme s výberom zariadenia do Vašej ambulancie.

Informácia pre nás!

Akú máte spotrebu destilovanej vody?
Aký máte zdroj vody, mestská voda/studňa?Prosíme Vás, aby ste uvádzali do formulára aj telefónne číslo, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať. Ďakujem.

Kontaktný formulár: