laboratorna-voda.sk

LABORATORNA VODA

ZUBNÉ SÚPRAVY, STOMATOLOGICKÁ TECHNIKA,
VYBAVENIE ZUBNEJ AMBULANCIE

Destilovaná voda v zubnej ambulancií,
výroba vody a jej využitie v praxi

Stále si kupujtete destilovanú
vodu do svojej ambulancie?

Nastal čas na inováciu si vyrábať
destilovanú vodu priamo v ambulancií !

Zubné súpravy

DESTILOVANÁ VODA

V STOMATOLOGICKEJ PRAXI

Väčšina špičkového prístrojového vybavenia zubnej, stomatologickej ambulancie, zubnej kliniky využíva ako chladiace a oplachové médium destilovanú, resp. deionizovanú vodu vysokej čistoty. Prečo destilovaná voda? … citlivé prístroje sú háklivé na vodný kameň, z uvedeného dôvodu je nutné aplikovať kvalitnú destilovanú vodu, ktorá nevytvára nánosy vodného kameňa, ktoré by jednoznačne znefunkčnili špeciálne prevodové jednotky dentálnych turbiniek, výstupné trysky, a iných systémov …

Deionizovaná voda
v zubnej súprave

Vysokocitlivé systémy obsiahnuté v zubnej súprave si vyžadujú kvalitnú čistenú vodu, ideálne vodu v kvalite Aqua Purificata. Deionizovaná – destilovaná voda ako hlavné pracovné médium zubnej súpravy, ochrana trysiek v zubných turbinkách a mikromotorov. Prevencia pred nánosmi a zaneseniu kanálov pištolí na aplikáciu oplachovej vody do ústnej dutiny počas zákroku. V žiadnom prípade sa neodporúča do zubných súprav dávkovať len zmäkčenú surovú vodu cez katexový chemický zmäkčovať vody, nakoľko takto upravená voda nieje chemicky čistá, obsahuje vysoké dávky (Na+). Nutné je použiť chemicky čistú vodu filtrovanú cez molekulárnu membránu a následne dočistenú cez špeciálny makroelektrolyt, ktorý zbavuje vodu od všetkých iónov.

Deionizovaná voda do
sterilizačných autoklávov

Evidujete zo svojej stomatologickej praxe, že Váš autokláv zvykne štrajkovať, jednoducho nezapne? Väčšinou je dôvodom nevyhovujúca kvalita vody. Niektoré typy inštrumentálnych autoklávov majú v sebe zabudovaný senzor na meranie mernej elektrickej vodivosti vody. Od výrobcov nastavený limit povolenej hranice vodivosti vody môže robiť tieto problémy. V prípade zvýšenia vodivosti destilovanej vody hoci aj o 1 µS/cm nad povolený limit, autokláv jednoducho nepustí ďalej.

ZBAVTE SA UŽ NAVŽDY KUPOVANIA VODY!

VYBERTE SI ZARIADENIE PODĽA VÝKONU A ZÁSOBNÍK K TOMU

Destilátor vody AQUAPURE-lab

Vyberte si zariadenie podľa výkonu filtrácie.
Zo skúseností však štandardne postačuje výkon 4-6lit./hod.

Zásobník na destilovanú vodu

Zásobník síce nieje nutnosťou, ale ak máte predpoklad
väčšej spotreby vody, môžete si vodu vyrobiť do zásoby.

Ideálne prevádzkové predpoklady:

Destilátor vody destilovana voda

Zdroj vody

Napojenie zariadenia ideálne na zdroj pitnej vody (mestská voda). V prípade studničnej vody je nutné predložiť čerstvú analýzu vody zo studne, na základe ktorej posúdime vhodnosť napojenia

Zubárske náradie, vybavenie zubnej ambulancie

Tlak vody v potrubí

Ideálna demineralizačná účinnosť molekulárnej membrány je pri tlaku 4-6bar. Čím bude väčši tlak vody, tým bude vyššia účinnosť demineralizácie vody, aj väčší výkon filtrácie.

Zubná súprava predaj

Servis

Pre správnu funkčnosť zariadenia je nutná výmena filtračných patrón (á 6mes. základné filtre), molekulárna membrána 2-4 roky, ionex podľa potreby (ak už nevyhovuje vodivosť vody).

CHCEM SI VYRÁBAŤ DESTILOVANÚ VODU ...

UVEĎTE SPOTREBU VODY ZA DEŇ:

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Špecifikujte požiadavky:

Aký máte zdroj vody, mestská voda/studňa? Máte kolísavý tlak vody? Uveďte približnú spotrebu vody za deň. Prosíme Vás, aby ste uvádzali do formulára aj telefónne číslo, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať. Ďakujeme.