laboratorna-voda.sk

DESTILOVANÁ VODA

MOLEKULÁRNA FILTRÁCIA VODY, DESTILÁCIA, DEIONIZÁCIA VODY

Destilovaná voda vs deionizovaná

Destilovaná voda, dionizovaná voda sú oba druhy mimoriadne čistej vody, ale vyrábajú sa dvoma zreteľne odlišnými spôsobmi. V závislosti od zdrojovej vody môže byť destilovaná voda čistejšia ako deionizovaná voda – to však nevyhnutne neznamená, že je lepšia. Existujú výhody a nevýhody použitia deionizovanej vody vs destilovanej vody pre konkrétne procesy, najmä pokiaľ ide o náklady a efektívnosť.  Destilovaná, resp. deionizovaná voda je ideálna, hlavne keď je na prvom mieste chemická čistota vody. Destilácia, deionizácia vody zbaví vodu od všetkých nečistôt. Odstraňuje tiež viac ako 99% minerálov rozpustených vo vode.

Destilovaná voda, deionizovaná voda, destilátor vody

Purifikácia surovej vody,
filtrácia, destilácia

Destilácia je jednou z najstarších metód výroby čistej vody. Filtrovaná voda sa zahrieva až do odparenia a premení sa na paru. Táto para sa zhromažďuje v sterilnej nádobe, kde sa kondenzuje a stáva sa z nej opäť voda. Výsledná voda je preto veľmi čistá. Niektoré vody sa navyše dvakrát alebo trikrát destilujú, pričom kondenzovaná voda sa varí a kondenzuje druhý alebo tretíkrát. Viacnásobne destilovaná voda sa volá redestilovaná. Organické a anorganické minerály sú najbežnejšie nečistoty nachádzajúce sa vo vode. Organické látky je možné odstraňovať pomocou rôznych filtračných metód, vrátane fyzikálnych filtrov, uhlíkových filtrov a molekulárnych semipermeabilných membrán . 

Destilovana voda

Demineralizácia vody -
molekulárna filtrácia

Po základnej sedimentačno-uhlíkovej filtrácií vody je voda vedená do moleklárneho filtra, kde sa zbavuje všetkých v nej rozpustených organických, anorganických kontaminantov, následne voda vstupuje do procesu deionizácie  (DI). Polopriepustná membrána je membrána, ktorá umožňuje prechod prevažne len molekulám vody, a v menšej miere len minimálneho množstva minerálov. Proces demineralizácie vody je podmienený tlakom vody na strane koncentrovanej vody, kedy sa cez nano póry pretláčajú predovšetkým molekuly vody a nepatrná časť látok, ktoré prejdú membránou. Zbytok látok vo vode prítomných sa odstráni v procese deionizácie vody.

Demineralizácia vody demineralizovaná voda