laboratorna-voda.sk

DESTILOVANÁ VODA

MOLEKULÁRNA FILTRÁCIA VODY, DESTILÁCIA, DEIONIZÁCIA VODY

Destilovaná voda vs deionizovaná

Destilovaná voda, dionizovaná voda sú oba druhy mimoriadne čistej vody, ale vyrábajú sa dvoma zreteľne odlišnými spôsobmi. V závislosti od zdrojovej vody môže byť destilovaná voda čistejšia ako deionizovaná voda – to však nevyhnutne neznamená, že je lepšia. Existujú výhody a nevýhody použitia deionizovanej vody vs destilovanej vody pre konkrétne procesy, najmä pokiaľ ide o náklady a efektívnosť.  Destilovaná, resp. deionizovaná voda je ideálna, hlavne keď je na prvom mieste chemická čistota vody. Destilácia, deionizácia vody zbaví vodu od všetkých nečistôt. Odstraňuje tiež viac ako 99% minerálov rozpustených vo vode.

Destilovaná voda, deionizovaná voda, destilátor vody

Purifikácia surovej vody,
filtrácia, destilácia

Destilácia je jednou z najstarších metód výroby čistej vody. Filtrovaná voda sa zahrieva až do odparenia a premení sa na paru. Táto para sa zhromažďuje v sterilnej nádobe, kde sa kondenzuje a stáva sa z nej opäť voda. Výsledná voda je preto veľmi čistá. Niektoré vody sa navyše dvakrát alebo trikrát destilujú, pričom kondenzovaná voda sa varí a kondenzuje druhý alebo tretíkrát. Viacnásobne destilovaná voda sa volá redestilovaná. Organické a anorganické minerály sú najbežnejšie nečistoty nachádzajúce sa vo vode. Organické látky je možné odstraňovať pomocou rôznych filtračných metód, vrátane fyzikálnych filtrov, uhlíkových filtrov a molekulárnych semipermeabilných membrán . 

Destilovana voda

Demineralizácia vody -
molekulárna membrána

Po základnej fyzikálenej filtrácií vody, predbežnej sedimentačno-uhlíkovej filtrácií je voda vedená do moleklárnej membrány, kde sa zbavuje všetkých vo vode rozpustených organických, anorganických kontaminantov, následne vstupuje do procesu deionizácie  (DI). Polopriepustná membrána je membrána, ktorá umožňuje priechod niektorým atómom alebo molekulám, iným nie. Proces demineralizácie vody je podmienený tlakom vody na strane koncentrovanej vody, kedy sa cez nano póry pretláčajú predovšetkým molekuly vody a nepatrná časť látok, ktoré prejdú membránou. Zbytok látok vo vode prítomných sa odstráni v procese deionizácie vody.

Demineralizácia vody demineralizovaná voda