laboratorna-voda.sk

LAB-WATER
PROCESNÁ VODA

Prístroj na výrobu destilovanej vody PURE-LAB 4/100MB

645.00

ŠPECIFIKÁCIA:
Zdroj vody/napojenie: mestská voda (pitná)
Tlak vody: min.4-6 bar
Teplota vody: 6 – 35 °C

Spotreba vody: cca 2,5 litr. vody na 1lit.destil. vody (pomer odpadovej vody závisí od teploty vstupnej vody, od koncentrácie minerálov v surovej vode, od tlaku vody)

Výkon filtrácie: 9-14 lit. destil. vody/hod.
Vodivosť vody: cca 1 µS/cm(pri novom čerstvom ionexe)
Rozmery: 36 x 40 x 13 cm

POPIS PRODUKTU:

Prístroj na výrobu destilovanej vody PURE-LAB 4/100MB

efektívny prístroj na výrobu laboratórnej destilovanej vody. Ide o filtračný prietokový systém, ktorý vodu filtruje cez niekoľké stupne čistenia vody, a deionizuje cez polyelektrolyt, kedy voda nadobúda vlastnosti deionizovanej vody. Destilátor, deionizátor vody PURE-LAB pracuje na fyzikálnom princípe čistenia vody, bez využitia elektrickej energie, bez zohrievania vody. Celý proces filtrácie, deionizácie vody prebieha na základe tlaku vody v potrubí. Ideálny tlak  vody je min. 4-6bar (max.).

Prístroj na výrobu destilovanej vody PURE-LAB

nájde svoje využitie v každom menšom aj väcšom laboratóriu, v ambulancii, v technickej dielni, a pod.. Zariadenie sa napája na zdroj surovej  (studenej !) mestskej vody. Montáž sa väčšinou realizuje zavesením  na stenu, alebo len položením zariadenia na stôl, prípadne pod dres. Deionizovanú vodu je možné zo zariadenia odoberať vždy čerstvú, ktorá tečie slabým tenkým prúdom kontinuálne, alebo si ju môžete zbierať do zásobníka (sklenená banka, plastový zásobník). Ak sa destilovaná voda bude zbierať do zásobníka, treba potom rátať s tým, že sa voda postupne bude kontaminovať zo vzduchu, bude sa postupne zvyšovať jej merná elektrická vodivosť, v tomto prípade pri odstátej vode je aj riziko kontaminácie baktériami. Z uvedeného dôvodu destilovaná voda, ktorá bola zadržiavaná v zásobníku, nieje vhodná na citlivé aplikácie, na účely, kde sa vyžaduje mikrobiologicky nezávadná voda. V takomto stave je destilovaná voda vhodná len na základné laboratórne účely, ako oplach, riedenie, alebo ako voda do laboratórnych a technických prístrojov.

Súčasti dodávky:
– prístroj na výrobu destilovanej vody PURE-LAB 4/100MB (deionizátor vody)
– konduktometer ručný/vreckový na meranie vodivosti, mineralizácie a teploty vody
– inštalačná sada

Prístroj na výrobu destilovanej vody PURE-LAB 4/100MB

je môžné rozšíriť o zásobník na destilovanú vodu s objemom 20l, 30l, 50l s možnosťou automatickej regulácie dopĺňania hladiny vody v zásobníku. To znamená, že celý proces výroby deionizovanej vody je regulovaný s automatickým zapínaním/vypínaním zariadenia (režim OFF/ON). Ak si neobjednáte zásobník na vodu súčasne s destilátorom vody, konfigurácia s automatickou prevádzkou nebude inštalovaná. V prípade dodatočného doobjednania zásobníka na vodu upozorňujeme, že automatická regulácia nebude funkčná. Vždy treba dopredu zvážiť, či potrebujete aj zásobník na vodu, vtedy bude zariadenie konfigurované a zosúladené pre režim so zásobníkom. Zásobník sa preto objednáva spolu so zariadením!

Destilačné zariadenie na vodu, deionizátor vody sa napája výlučne na mestskú vodu (pitnú vodu)! V prípade, ak nemáte možnosť napojenia na zdroj mestskej vody, a máte k  dispozícií len studničnú vodu, tak napojenie zariadenia je na posúdenie, na základe predloženého rozboru vody (protokol o analýze vody starý max.6 mesiacov). Napojenie destilačného prístroja na vodu z vlastnej studne bez analýzy vody, je na vaše riziko ! Bez posúdenia chemického zloženia vody, je nebezpečenstvo poškodenia filtračného zariadenia, nakoľko studničná voda môže obsahovať znečistenie, chemickú kontamináciu, a baktérie vo zvýšených hodnotách prekračujúcich povolený limit.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:
  1. Základný filter: 35€ /ks  (1x sediment-uhlíkový filter 10″ kombinovaný), výmena 1-2 x ročne v závislosti od spotreby vody a kvality surovej vody. -> https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/sediment-uhlikovy-filter-sed-cto10-kombi-do-destilatora-vody-aquapure-lab/
  2. Iontomenič: 14€ /1lit. ( 1liter je na dve aplikácie, plní sa do patróny po 0,5lit. ), výmena sa vykonáva, ak vám už nevyhovuje výstupná vodivosť vody. -> https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/iontomenic-mixed-bed-ionex-1lit/
  3. Molekulárny filter: 97€ /ks ( je v hrubom vrchnom vodorovnom valci), životnosť 2-4 roky, v závislosti od kvality vstupnej surovej vody a od spotreby vody. Membrána je už súčasťou nového zariadenia. -> https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/molekularna-membrana-na-demineralizaciu-vody-tlc-100/

Nezodpovedáme za vady a poškodenia filtračného zariadenia na výrobu demineralizovanej vody, bez odborného posúdenia kvality surovej vody, na ktorú sa plánuje aplikovať filtračné zariadenie. Uvedené upozornenie sa vzťahuje na napojenie prístroja na výrobu destilovanej vody na zdroj podzemnej vody neznámej kvality!

OTÁZKA NA PRODUKT: