laboratorna-voda.sk

LAB-WATER
PROCESNÁ VODA

Destilačný prístroj na vodu PURE-LAB 4/75 MB

598.00

ŠPECIFIKÁCIA:
Zdroj vody/napojenie: mestská voda (pitná)
Tlak vody: min.3,5 bar- max.6 bar (ideálne 4-6bar)
Teplota vody: 6 – 35 °C

Spotreba vody: 1,9-2,5 litr. vody na 1lit.destil. vody (pomer odpadovej vody závisí od teploty vstupnej vody, od koncentrácie minerálov v surovej vode, od tlaku vody)

Výkon filtrácie: 6-9 lit. destil. vody/1hod.
Vodivosť vody: cca 1 µS/cm (pri čerstvom polyelektrolyte )
Rozmery: 36 x 40 x 13 cm

POPIS PRODUKTU:

Destilačný prístroj na vodu PURE-LAB 4/75 MB

Destilačný prístroj na vodu AQUAPURE-Lab 4/75MB je výkonnejšia verzia zariadenia na výrobu laboratórnej deionizovanej vody. Jedná sa o filtračný systém s kontinuálnym prietokom, ktorý vodu filtruje cez rôzne filtračné stupne, zbavuje vodu od minerálov, a na výstupe vodu deionizuje cez špeciálnu zmes polyelektrolytov, v ktorom voda nadobúda vlastnosti deionizovanej vody.

Nejedná sa o klasickú destiláciu vody ohrevom a odparovaním (kondenzáciou), destilačný prístroj PURE-LAB pracuje na fyzikálnom princípe purifikácie vody, bez využitia elektrickej energie, bez ohrevu vody. Celý proces deionizácie vody prebieha na základe tlaku vody v potrubí. Ideálny tlak  vody je min. 3bar-6bar max..

Destilátor vody PURE-LAB

nájde svoje využitie v každom laboratóriu rôzneho charakteru, v lekárni, v zubnej ambulancii ako voda do zubnej súpravy, voda do autoklávu, gastroenterológia a pod. Zariadenie sa napája na zdroj surovej  (studenej !) „pitnej“ mestskej vody. Montáž sa väčšinou realizuje zavesením na stenu, alebo len položením zariadenia na pracovný stôl v laboratóriu, prípadne pod dres.

Destilovanú vodu je možné z destilátora odoberať vždy čerstvú, ktorá tečie zo zariadenia slabým tenkým prúdom kontinuálne, alebo si ju môžete zbierať do zásobníka (sklenená banka, plastový zásobník). Ak sa destilovaná voda bude zbierať do zásobníka, treba potom rátať s tým, že sa voda postupne bude kontaminovať zo vzduchu, bude sa postupne zvyšovať jej merná elektrická vodivosť, v tomto prípade pri odstátej vode je aj riziko kontaminácie baktériami. Z uvedeného dôvodu destilovaná voda, ktorá bola zadržiavaná v zásobníku, nie je vhodná na citlivé aplikácie, na účely, kde sa vyžaduje mikrobiologicky nezávadná voda (lekáreň, HPLC, kritické presné laboratórne analýzy a pod.). V takomto stave je destilovaná (deionizovaná) voda vhodná len na základné laboratórne účely, ako oplach, riedenie, alebo ako voda do laboratórnych, medicínskach, a iných prístrojov a zariadení.

Súčasti dodávky:
– destilátor vody PURE-LAB 4/75 MB
– konduktometer ručný/vreckový na meranie celkovej mineralizácie vody (ppm) a teploty vody
– inštalačná sada

Destilačné zariadenie si môžete rozšíriť o zásobník na vodu s dostupným objemom 20l, 30l, 50l s možnosťou automatickej regulácie dopĺňania hladiny vody v zásobníku. Celý proces deionizácie vody zosúladený so zásobníkom na vodu je regulovaný s automatickým zapínaním a vypínaním zariadenia. Ak si neobjednáte zásobník na vodu súčasne s destilačným zariadením, konfigurácia na automatickú prevádzku nebude inštalovaná. V prípade dodatočného doobjednania zásobníka na vodu upozorňujeme, že automatická regulácia nebude funkčná. Vždy treba zvážiť dopredu, či potrebujete aj zásobník na vodu, vtedy bude zariadenie konštruované a zosúladené pre režim so zásobníkom. Zásobník na vodu sa preto objednáva spolu so zariadením!

Systém sa napája výlučne na mestskú vodu (pitnú vodu)! V prípade, ak nemáte možnosť napojenia na zdroj mestskej vody, a máte k dispozícií len studničnú vodu (vlastný zdroj podzemnej vody), tak inštalácia zariadenia je na posúdenie, na základe predloženého rozboru vody (protokol o analýze vody starý max.6 mesiacov). Napojenie destilačného prístroja na zdroj vody z vlastnej studne bez analýzy vody, je na vaše riziko ! Bez posúdenia chemického zloženia vody, je nebezpečenstvo poškodenia filtračného zariadenia, nakoľko studničná voda môže obsahovať znečistenie, chemickú kontamináciu, ťažké kovy, alebo baktérie vo zvýšených hodnotách prekračujúcich povolený limit.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:
  1. Základný filter: 35€ /ks  (1x sediment-uhlíkový filter 10″ kombinovaný), výmena 1-2 x ročne v závislosti od spotreby vody a kvality surovej vody. -> https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/sediment-uhlikovy-filter-sed-cto10-kombi-do-destilatora-vody-aquapure-lab/
  2. Iontomenič: 14€ /1lit. ( 1liter je na dve aplikácie, plní sa do patróny po 0,5lit. ), výmena sa vykonáva, ak vám už nevyhovuje výstupná vodivosť vody. -> https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/iontomenic-mixed-bed-ionex-1lit/
  3. Molekulárny filter: 85€ /ks ( je v hrubom vrchnom vodorovnom valci), životnosť 2-4 roky, v závislosti od kvality vstupnej surovej vody a od spotreby vody. Membrána je už súčasťou nového zariadenia. ->https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/molekularna-membrana-na-demineralizaciu-vody-75gpd/

Nezodpovedáme za vady a poškodenia filtračného zariadenia na výrobu destilovanej (deionizovanej) vody, bez odborného posúdenia kvality surovej vody, na ktorú sa plánuje aplikovať filtračné zariadenie. Uvedené upozornenie sa vzťahuje na napojenie destilačného prístroja, na zdroj podzemnej vody neznámej kvality!

OTÁZKA NA PRODUKT: