laboratorna-voda.sk

LAB-WATER
PROCESNÁ VODA

Destilátor vody PURE-LAB 4/50MB

564.00

ŠPECIFIKÁCIA:
Zdroj vody/napojenie: mestská voda (pitná)
Tlak vody: min.3,5 bar- max.6 bar (ideálne 4-6bar)
Teplota vody: 6 – 35 °C

Spotreba vody: 1,9-2,5 litr. vody na 1lit.destil. vody (pomer odpadovej vody závisí od teploty vstupnej vody, od koncentrácie minerálov v surovej vode, od tlaku vody)

Výkon filtrácie: 4-6 lit. destil. vody/1hod.
Vodivosť vody: do 1 µS/cm (pri čerstvom polyelektrolyte)
Rozmery: 36 x 40 x 13 cm

POPIS PRODUKTU:

Destilátor vody PURE-LAB 4/50 MB

efektívne zariadenie na výrobu laboratórnej destilovanej (deionizovanej) vody. Ide o filtračný prietokový systém (s kontinuálnym prietokom), ktorý vodu filtruje, zbavuje od minerálov, chemikálií, od iných vo vode rozpustených látok, a v koncovom stupni vodu deionizuje cez makromolekulárny polyelektrolyt, v ktorom demi voda nadobúda vlastnosti destilovanej (deionizovanej) vody. Nejedná sa o klasickú destiláciu vody ohrevom a odparovaním, kondenzáciou. Destilátor vody PURE-LAB pracuje na fyzikálnom princípe čistenia vody, bez využitia elektrickej energie, bez zohrievania vody. Celý proces deionizácie vody prebieha na základe tlaku vody v potrubí. Ideálny tlak  vody je min. 3,5 bar-6 bar (max.).

Destilátor vody PURE-LAB

nájde svoje využitie v každom menšom aj väcšom laboratóriu, v lekárni (s verziou s UV lampou na dezinfekciu vody), v  ambulancii a pod. Zariadenie sa napája na zdroj surovej  (studenej !) pitnej mestskej vody. Montáž sa väčšinou realizuje zavesením  na stenu, alebo len položením zariadenia na stôl ku stene, prípadne pod dres do skrinky. Destilovanú, deionizovanú vodu je možné zo zariadenia odoberať vždy čerstvú, ktorá tečie slabým tenkým prúdom kontinuálne, alebo si ju môžete zbierať do zásobníka (sklenená banka, plastový zásobník). Ak sa destilovaná voda bude zbierať do zásobníka, treba potom rátať s tým, že sa voda postupne bude kontaminovať zo vzduchu, bude sa postupne zvyšovať jej merná elektrická vodivosť, v tomto prípade pri odstátej vode je aj riziko kontaminácie baktériami. Z uvedeného dôvodu destilovaná voda, ktorá bola zadržiavaná v zásobníku, nieje vhodná na citlivé aplikácie, na účely kde sa vyžaduje mikrobiologicky nezávadná voda (lekáreň). V tomto stave je destilovaná voda vhodná len na základné laboratórne využitie, ako oplach, riedenie, analytika, voda do medicínskych zariadení, do laboratórnych prístrojov, ktoré si vyžadujú mäkkú vodu.

Súčasti dodávky:
– destilátor vody PURE-LAB 4/50 MB
– konduktometer ručný/vreckový na meranie vodivosti, mineralizácie a teploty vody
– inštalačná sada

Zariadenie si môžete rozšíriť o zásobník na destilovanú vodu s objemom 20l, 30l, 50l s možnosťou automatickej regulácie dopĺňania hladiny vody v zásobníku. To znamená, že celý proces deionizácie vody je regulovaný s automatickým zapínaním a vypínaním zariadenia (režim OFF/ON).  Ak si neobjednáte zásobník na vodu súčasne so zariadením na destiláciu vody, konfigurácia s automatickou prevádzkou nebude inštalovaná. V prípade dodatočného doobjednania zásobníka na vodu upozorňujeme, že automatická regulácia nebude funkčná. Vždy treba zvážiť dopredu, či potrebujete aj zásobník na vodu, vtedy bude zariadenie konštruované a zosúladené pre režim so zásobníkom. Zásobník sa preto objednáva spolu so zariadením!

Využitie destilátora vody v každom laboratóriu, destilátor vody do lekárne, zubná ambulancia, technická oblasť, a pod. …

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:
K zariadeniu si môžete dokúpiť náhradne filtre a médiá do zásoby:

  1. Základný filter: 35€ /ks  (1x sediment-uhlíkový filter 10″ kombinovaný) – výmena 1-2 x ročne v závislosti od spotreby vody a kvality surovej vody.  -> https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/sediment-uhlikovy-filter-sed-cto10-kombi-do-destilatora-vody-aquapure-lab/
  2. Iontomenič: 14€ /1lit. ( 1liter je na dve aplikácie, plní sa do patróny po 0,5lit. ) – výmena sa vykonáva, ak vám už nevyhovuje výstupná vodivosť vody. -> https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/iontomenic-mixed-bed-ionex-1lit/
  3. Molekulárny filter: 75€ /ks ( je v hrubom vrchnom vodorovnom valci), – životnosť 2-4 roky, v závislosti od kvality vstupnej surovej vody a od spotreby vody.  -> https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/molekularna-membrana-na-demineralizaciu-vody-50gpd/

Nezodpovedáme za vady a poškodenia filtračného zariadenia na výrobu demineralizovanej vody, bez odborného posúdenia kvality surovej vody, na ktorú sa plánuje aplikovať filtračné zariadenie. Uvedené upozornenie sa vzťahuje na napojenie destilátora vody na zdroj podzemnej vody ( studničnej vody, vrt) neznámej kvality!

OTÁZKA NA PRODUKT: