laboratorna-voda.sk

LAB-WATER
PROCESNÁ VODA

Prístroj na výrobu demineralizovanej vody AQUAPURE-Demi 3/50

485.00

ŠPECIFIKÁCIA:

Zdroj vody/napojenie: mestská voda (pitná)
Tlak vody: min.3 bar- max.6 bar (ideálne 5-6bar)
Teplota vody: 6 – 35 °C

Spotreba vody: 1,9-2,5 litr. vody na 1lit.demi vody (pomer odpadovej vody závisí od teploty vstupnej vody, od koncentrácie minerálov v surovej vode, od tlaku vody)

Výkon filtrácie: 4-6 lit. demi vody/1h.
Účinnosť demineralizácie: 90 – 98 %
Vodivosť výstupnej vody: cca 10-50 µS/cm-1
Vodivosť vody je orientačná, závisí od tvrdosti surovej vody, koncentrácie vody, teploty a tlaku vody.
Rozmery: 36 x 40 x 13 cm

POPIS PRODUKTU:

Prístroj na výrobu demineralizovanej vody AQUAPURE-Demi 3/50

Prístroj na výrobu demineralizovanej vody technickej, laboratórnej. Vhodný pre menší odber demineralizovanej vody, v prípade, ak máte len občasnú, alebo minimálnu spotrebu demi vody.

Prístroj na výrobu demi vody produkuje vodu s veľmi nízkou mineralizáciou, ktorá je veľmi mäkká, vhodná do zriadení citlivých na vodný kameň, zvlhčovačov vzduchu, naparovacích telies, do klimatizačných jednotiek a pod. …

Prístroj na výrobu demi vody

využijete tiež tam, kde sa často a vo veľkej miere používa demineralizovaná voda v chladiacich okruhoch, ako oplachová voda (CNC stroje, kovovýroba atd. …), do naparovacích telies a systémov, voda do žehličiek, demineralizovaná voda na riedenie rôznych  roztokov, alebo voda na oplachovanie citlivých povrchov, aby sa dosiahol čistý povrch bez zaschnutých kvapiek vody. Na oplachovanie špeciálnych povrchov nedoporučujeme bežnú vodu z vodovodu ani vodu upravenú / zmäkčenú cez katexový zmäkčovač vody, takáto aplikovaná voda vám zanechá „mapy“ po uschnutí. Vhodná je jedine demi voda alebo v lepšom prípade pre super citlivé povrchy destilovaná / deionizovaná voda. Zariadenie pred dodaním zákazníkovi testujeme, zavodňujeme, až po dôkladnom odskúšaní ho expedujeme kurierom.

Súčasti dodávky:

  • prístroj na výrobu demineralizovanej vody AQUAPURE-Demi 3/50
  • TDS meter/konduktometer na meranie celkovej mineralizácie vody, vodivosti vody
  • inštalačná sada

K zariadeniu si môžete dokúpiť zásobník na demi vodu s objemom 20l, 30l, 50l s možnosťou automatickej regulácie dopĺňania hladiny vody v zásobníku. To znamená, že celý proces demineralizácie vody je regulovaný s automatickým zapínaním a vypínaním zariadenia (režim OFF/ON).  Ak si neobjednáte zásobník na vodu súčasne s demineralizátorom vody, konfigurácia s automatickou prevádzkou nebude inštalovaná. V prípade dodatočného doobjednania zásobníka na vodu upozorňujeme, že automatická regulácia nebude funkčná. Vždy treba zvážiť dopredu, či potrebujete aj zásobník na vodu, vtedy bude zariadenie konštruované a zosúladené pre režim so zásobníkom.

Prístroj na výrobu demineralizovanej vody AQUAPURE-Demi 3/50

sa napája výlučne na mestskú vodu (pitnú vodu)! V prípade, ak nemáte možnosť napojenia sa na zdroj mestskej vody, a máte k  dispozícií len studničnú vodu (vlastný zdroj vody), tak aplikácia prístroja na demi vodu je na posúdenie, na základe predloženého rozboru vody (protokol o analýze vody starý max.6 mesiacov). Napojenie prístroja na vodu z vlastnej studne bez analýzy, je na vaše riziko, bez posúdenia chemického zloženia vody, je nebezpečenstvo poškodenia filtračného zariadenia, nakoľko studničná voda môže obsahovať znečistenie, chemickú kontamináciu, a baktérie vo zvýšených hodnotách prekračujúcich povolený limit.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:
  1. základné filtre: 35€ (1x sediment filter 10″, 1x uhlíkový filter 10″)- výmena 1-2 x ročne v závislosti od spotreby vody a kvality surovej vody: https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/nahradne-filtre-aquapure-demi-3-75/ 
  2. molekulárny filter: 75€ (je v hrubom v strednom valci)- životnosť 2-4 roky,v závislosti od kvality vstupnej surovej vody a od spotreby vody. Membrána už je súčasťou zariadenia.  https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/molekularna-membrana-na-demineralizaciu-vody-50gpd/

Nezodpovedáme za vady a poškodenia prístroja na výrobu demineralizovanej vody, bez odborného posúdenia kvality surovej vody, na ktorú sa plánuje aplikovať filtračné zariadenie! Uvedené upozornenie sa vzťahuje na napojenie prístroja na zdroj podzemnej vody, vrtu, studničnej vody neznámej kvality.

OTÁZKA NA PRODUKT: