laboratorna-voda.sk

LAB-WATER
PROCESNÁ VODA

Prístroj na výrobu demineralizovanej vody PURE-Demi 3/50

485.00

ŠPECIFIKÁCIA:

Zdroj vody/napojenie: mestská voda (pitná)
Tlak vody: min.3 bar- max.6 bar (ideálne 5-6bar)
Teplota vody: 6 – 35 °C

Spotreba vody: 1,9-2,5 litr. vody na 1lit.demi vody (pomer odpadovej vody závisí od teploty vstupnej vody, od koncentrácie minerálov v surovej vode, od tlaku vody)

Výkon filtrácie: 4-6 lit. demi vody/1h.
Účinnosť demineralizácie: 90 – 98 %
Vodivosť výstupnej vody: cca 10-50 µS/cm-1
Vodivosť vody je orientačná, závisí od tvrdosti surovej vody, koncentrácie vody, teploty a tlaku vody.
Rozmery: 36 x 40 x 13 cm

POPIS PRODUKTU:

Prístroj na výrobu demineralizovanej vody PURE-DEMI 3/50

Prístroj na výrobu technickej, laboratórnej demineralizovanej vody, vhodný do prevádzky s občasnou, alebo minimálnou spotrebou vody.

Prístroj na výrobu demi vody produkuje vodu s veľmi nízkou mineralizáciou, ktorá je veľmi mäkká, vhodná do zriadení citlivých na vodný kameň, zvlhčovačov vzduchu, naparovacích telies, do klimatizačných jednotiek, voda na riedenie, oplach a pod. …

Prístroj na výrobu demi vody

využijete tiež tam, kde sa často a vo veľkej miere používa demineralizovaná voda v chladiacich okruhoch, ako technická voda do CNC strojov, laserov, kovovýroba, …), voda do žehličiek, demineralizovaná voda na riedenie rôznych chemických roztokov na prevádzkach, alebo voda na oplachovanie citlivých povrchov, aby sa dosiahol čistý povrch bez zaschnutých kvapiek vody. Na oplachovanie špeciálnych povrchov nedoporučujeme bežnú vodu z vodovodu ani vodu upravenú/zmäkčenú cez katexový zmäkčovač vody, takáto voda vám zanechá „mapy“ po uschnutí. Vhodná je jedine demi voda alebo v lepšom prípade pre super citlivé povrchy destilovaná/deionizovaná voda.

Súčasti dodávky:

  • prístroj na výrobu demineralizovanej vody PURE-DEMI 3/50
  • TDS meter/konduktometer na meranie celkovej mineralizácie vody, vodivosti vody
  • inštalačná sada

K zariadeniu si môžete dokúpiť zásobník na demi vodu s objemom 20l, 30l, 50l s možnosťou automatickej regulácie dopĺňania hladiny vody v zásobníku. To znamená, že celý proces výroby vody je regulovaný s automatickým zapínaním a vypínaním zariadenia.  Ak si neobjednáte zásobník na vodu súčasne s prístrojom na demineralizovanú vodu, konfigurácia na automatickú prevádzku nebude inštalovaná. V prípade dodatočného doobjednania zásobníka na vodu upozorňujeme, že automatické vypínanie/zapínanie nebude funkčné. Vždy treba zvážiť dopredu, či potrebujete aj zásobník na vodu, vtedy bude zariadenie konštruované a zosúladené pre režim so zásobníkom.

Prístroj na výrobu demineralizovanej vody AQUAPURE-Demi 3/50

sa napája výlučne na mestskú vodu (pitnú vodu)! V prípade, ak nemáte možnosť napojenia na zdroj mestskej vody, a máte k dispozícií len studničnú vodu, tak napojenie prístroja na demineralizovanú vodu je na posúdenie, na základe predloženého rozboru vody (protokol o analýze vody starý max.6 mesiacov). Napojenie zariadenia na vodu z vlastnej studne bez analýzy, je na vaše riziko, bez posúdenia chemického zloženia vody, hrozí nebezpečenstvo poškodenia filtračného zariadenia, nakoľko studničná voda môže obsahovať znečistenie, chemickú kontamináciu, a baktérie vo zvýšených hodnotách prekračujúcich povolený limit.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:
  1. základné filtre: 35€ (1x sediment filter 10″, 1x uhlíkový filter 10″)- výmena 1-2 x ročne v závislosti od spotreby vody a kvality surovej vody: https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/nahradne-filtre-aquapure-demi-3-75/ 
  2. molekulárny filter: 75€ – životnosť 2-4 roky,v závislosti od kvality vstupnej surovej vody a od spotreby vody. Membrána už je súčasťou zariadenia.  https://www.laboratorna-voda.sk/produkt/molekularna-membrana-na-demineralizaciu-vody-50gpd/

Nezodpovedáme za vady a poškodenia prístroja na výrobu demineralizovanej vody, bez odborného posúdenia kvality surovej vody, na ktorú sa plánuje aplikovať filtračné zariadenie! Uvedené upozornenie sa vzťahuje na napojenie prístroja na zdroj podzemnej vody, vrtu, studničnej vody neznámej kvality.

OTÁZKA NA PRODUKT: