laboratorna-voda.sk

LAB-WATER
PROCESNÁ VODA

Zásobník na vodu (30lit.) s reguláciou hladiny vody

73.00

ŠPECIFIKÁCIA:
Zásobník na destilovanú vodu/demi vodu.
Objem: 30lit.
Materiál: PE-HD – Polyethylene high density
Potravinársky štandard.

POPIS PRODUKTU:

Zásobník na destilovanú, alebo demineralizovanú vodu k zariadeniam destilátora vody AQUAPURE-Lab, k demineralizátoru vody AQUAPURE-Demi.

Zásobník doporučujeme len v prípadoch, ak potrebujete nárazovo odčerpať väčšie množstvo vody na použitie. Nedoporučujeme však vodu zbierať do zásobníka, ak používate destilovanú vodu na citlivé analýzy, kde sa vyžaduje mikrobiologická čistota vody. S dlhším skladovaním vody by sa voda mohla kontaminovať baktériami, zvýšila by sa jej merná elektrická vodivosť, alebo inak by sa zmenila kvalita vody k horšiemu.

Zásobník na vodu skôr odporúčame, keď využívate vodu na bežné laboratórne alebo technické účely, ako oplach, umývanie, základné riedenie roztokov, alebo voda do chladiacich zariadení, voda do autoklávov, destilovaná voda v ambulanciách a pod. …

Ako funguje zásobník na demi vodu?:

Po odčerpaní určitého množstva vody zo zásobníka, voda sa začne automaticky dopĺňať. Po naplnení celkového objemu vody sa automaticky vypne výroba demi vody. Regulácia napĺňania nádrže je zabezpečená plavákovým ventilom, tento ventil je zosúladený so štvorcestným membránovým ventilom, ktorý zapína alebo vypína systém filtrácie vody. Montáž sa vykonáva väčšinou pod dres v kuchynke, alebo na iné miesto položením na podložku, stojan, a pod. …

Na odpúšťanie vody sa na zásobník montuje uzatvárací kohútik/ventil, z ktorého bude vytekať voda.

OTÁZKA NA PRODUKT: